Bądź na bieżąco

Aktualności

List okólny Ojca Generała


Z okazji patronalnej uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP przełożony generalny zgromadzenia o. Jan M. Rokosz tradycyjnie skierował do wszystkich współbraci list, który rozpoczął od wspomnienia doniosłego dla marianów wydarzenia beatyfikacji Ojca Założyciela: "Nasz Zakonodawca został ukazany jako wzór do naśladowania, a Kościół skierował swoją uwagę na charyzmat naszego Zgromadzenia w wymiarze dotąd niespotykanym. Uroczystość beatyfikacji była niezwykłym wydarzeniem nie tylko pod względem organizacyjnym, ale przede wszystkim mocnym przeżyciem duchowym dla jej uczestników. Program duchowego przygotowania do beatyfikacji pomógł nam na nowo odkryć w osobie Założyciela naszego Ojca oraz lepiej poznać jego bogatą drogę wiary i pobudzić do refleksji nad charyzmatem założycielskim Zgromadzenia. Wszystko wskazuje na to, że beatyfikacja Ojca Stanisława otwiera jakiś nowy etap naszego życia i ewangelizacji".

 

Ojciec Generał wezwał wszystkich marianów do ponownego odkrycia piękna świętości, które kontemplujemy w Maryi Niepokalanej i które zajaśniało także w osobie naszego Założyciela: "Tajemnica Niepokalanego Poczęcia Maryi stanowi główny rys duchowości bł. Stanisława i jest szczególnym znakiem, siłą i radością mariańskiego powołania. W tej tajemnicy możemy w szczególny sposób kontemplować piękno nowego życia w Chrystusie, do którego zostaliśmy wezwani najpierw poprzez konsekrację chrzcielną, a następnie przez profesję zakonną. Dzisiejsze święto jest dla nas okazją powrotu do źródła naszego powołania, czyli do Chrystusa, który jest Pierworodnym nowego stworzenia".

 

O. Rokosz nakreślił także perspektywy mariańskiego apostolatu w Azji, w Filipinach.

 

xkt

 

Treść listu dostępna na stronie: www.padrimariani.org/pl/resources/news/circularletter12-07.html