Dzieła

Marianie w Polsce

Sanktuaria

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

Sanktuarium Maryjne w Licheniu – miejsce spotkania z Chrystusem i Jego Matką, miejsce odrodzenia duchowego, ale również odpoczynku fizycznego, emocjonalnego, w samotności czy w gronie rodziny, przyjaciół. Miejsce, gdzie Bóg przemawia w czasie liturgii, rekolekcji, a także poprzez piękno przyrody, przez osoby gotowe pomagać, gdy  przeżywamy życiowe trudności.

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Goźlinie

Sanktuarium w Goźlinie

Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu

Sanktuarium w Skórcu

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju

Sanktuarium w Stoczku