Dzieła

Marianie w Polsce

Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego


Sanktuarium mieści się w Kościele Wieczerzy Pańskiej zwanym Wieczernikiem, który w XVII/XVIII wieku był częścią struktur sanktuaryjnych świętego miasta Nowa Jerozolima (dzisiaj Góra Kalwaria), zbudowanego na wzór Jerozolimy z czasów Chrystusa.

Tutaj przez 24 lata (1677-1701) żył i pracował św. Ojciec Stanisław Papczyński, który za życia zyskał sobie miano zakonnika słynącego cudami. W tym kościele znajduje się Jego grób, do którego pielgrzymują wierni prosząc Boga o pomoc i ratunek w potrzebach duchowych i doczesnych. Kościół sanktuaryjny nosi też nazwę Opatrzności Bożej. Ta nazwa nawiązuje do spotkania św. Ojca Stanisława z bp Stefanem Wierzbowskim, na 2 tygodnie przed jego śmiercią, kiedy to założyciel Nowej Jerozolimy przekazał ojcu Stanisławowi w testamencie „Boża Opatrzność”. W opiece Bożej Opatrzności upatruje się fakt, że Wieczernik jako jedyny ocalał w stanie oryginalnym z XVII wiecznej Nowej Jerozolimy, pomimo że historia skazała go na unicestwienie. Marianki – to zwyczajowa nazwa posesji gdzie znajduje się Sanktuarium.

 

Przywileje dla pielgrzymów

Pielgrzymi przybywający do sanktuarium w zorganizowanych pielgrzymkach będą mogli uzyskać w tym miejscu odpust zupełny pod tzw. zwykłymi warunkami. Natomiast pielgrzymi indywidualni taki odpust uzyskają w Wielki Czwartek, kiedy uroczyście wspominana jest Ostatnia Wieczerza (kościół znany jest także pod wezwaniem Wieczerzy Pańskiej), 18 maja – w uroczystość św. Stanisława Papczyńskiego oraz raz w roku w dowolnie wybranym przez siebie dniu.