Bądź na bieżąco

Aktualności

List okólny Ojca Generała


Przełożony generalny zgromadzenia o. Jan Mikołaj Rokosz skierował do wszystkich współbraci list z okazji zbliżającej się 20. rocznicy beatyfikacji o. Jerzego Matulaitis-Matulewicza.

 

O. Generał wezwał marianów do refleksji: "Zapytajmy siebie, czy chcieliśmy i umieliśmy skorzystać z otrzymanego od Kościoła daru beatyfikacji Ojca Odnowiciela? Czy umieliśmy w porywający do naśladowania sposób ukazać naszym współczesnym miłość Ojca Odnowiciela do Kościoła, jego miłość bliźniego i ewangeliczną mądrość, dzięki której przekraczał podziały narodowe, rasowe i partyjne; czy propagowaliśmy jego postawę wznoszenia się ponad uprzedzeniami, których sam stał się nieraz ofiarą, żyjąc konsekwentnie według swego biskupiego hasła: <zło dobrem zwyciężaj>, w duchu św. Pawła, zabiegając o to, aby być <wszystkim dla wszystkich>? Zapytajmy siebie, czy zgłębialiśmy jego wizję naszego zgromadzenia? Czy wczytując się w pisma Błogosławionego zrozumieliśmy, że nie traktował on rozwoju Zgromadzenia jako celu samego w sobie, przedkładając ponad wszystko coraz doskonalsze służenie zbawieniu dusz, wpisane w zbawczą misję powszechnego Kościoła?".

 

O. Generał zachęcił także współbraci do uczczenia tej rocznicy we wspólnotach oraz do udziału w uroczystości centralnej, która będzie miała miejsce 15 lipca w Mariampolu na Litwie, gdzie spoczywają doczesne szczątki Błogosławionego.

 

O. Jerzy Matulewicz został wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II 28 czerwca 1987 r. w bazylice św. Piotra w Rzymie. Wymownym znakiem było zaproszenie przez Ojca Świętego do historycznej koncelebry przedstawicieli episkopatów Europy. Beatyfikacja mariańskiego odnowiciela i reformatora oraz założyciela żeńskich wspólnot zakonnych: Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP i Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, później także biskupa wileńskiego i wizytatora apostolskiego na Litwie, stała się częścią uroczystości 600-lecia przyjęcia chrześcijaństwa przez naród litewski. Jan Paweł II nazwał wówczas o. Jerzego "szczególnym darem dla Kościoła i narodu na Litwie" oraz "głęboko świadomym swej pasterskiej misji, prawdziwym apostołem jedności oddanym bez reszty głoszeniu Ewangelii i dziełu uświęcenia dusz".