Video

Multimedia

Wietnam: Śluby zakonne pierwszych marianów w Wietnamie

15 sierpnia 2020 roku Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha złozyli swoje pierwsze sluby zakonne jako pierwsi marianie w Sajgonie. Tych trzech młodych neoprofesów spędziło już ponad 3 lata w naszej formacyjnej Wspólnocie w Sajgonie. Po przeszło rocznej próbie jako kandydaci odbyli oni roczny Postulat, potem roczny Nowicjat i teraz złożyli pierwszą profesję zakonną, połączoną z obłóczynami w strój duchowny używany przez duchownych  wietnamskich.
+0
110

Zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej

Góra Kalwaria: X Jubileuszowe Misterium Męki Pańskiej

Od dziewięciu lat w Górze Kalwarii pod Warszawą, odbywa się jedyne na Mazowszu, wielkie uliczne Misterium Męki Pańskiej. Przed nami jubileuszowa - dziesiąta edycja. Misterium jest dziełem angażującym lokalną społeczność, realizowanym przez Bractwo Misterium Męki Pańskiej działające przy Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego.

Na przygotowanie i zrealizowanie tego wydarzenia składa się praca ok. 100 wolontariuszy.
Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii na stałe zagościło w kalendarzu kulturalnych i religijnych wydarzeń Mazowsza, stając się wizytówką naszego miasta w całym regionie, a także w Polsce, promując jego fascynującą historię i tradycję miasta pasyjnego. Tradycja misteryjnych przedstawień sięga tu czasów ufundowania Góry Kalwarii, czyli 350 lat wstecz. Tak więc tegoroczne Misterium wpisuje się w rocznicę 350-lecia nadania praw miejskich Górze Kalwarii, ówczesnej Nowej Jerozolimie.

Czym jest Misterium Męki Pańskiej?
Jest widowiskiem inscenizującym opisane w Biblii wydarzenia Wielkiego Tygodnia, a więc ostatnie dni życia oraz ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. W sferze tradycji nawiązuje ono do średniowiecznych, paraliturgicznych (związanych z wydarzeniami z kalendarza liturgicznego) ulicznych widowisk teatralnych oraz do widowisk misteryjnych, którymi słynęła Nowa Jerozolima, dzisiejsza Góra Kalwaria. W tym sensie przywołuje pamięć o wielkim dorobku i wkładzie naszego kraju w rozwój tej gałęzi sztuki dramatycznej, jak również wspiera podtrzymywanie i upowszechnianie polskiej tradycji narodowej. W wymiarze lokalnym przyczynia się do krzewienia wiedzy o osobie i dziele św. Stanisława Papczyńskiego, patrona miasta Góra Kalwaria, oraz o tradycjach religijnych obecnych na Ziemi Czerskiej.

Reaktywacja tradycji misteryjnych w Górze Kalwarii
Tradycja Misterium w Górze Kalwarii  została reaktywowana w 2010 r. przez Bractwo Misterium Męki Pańskiej. W aspekcie społecznym i kulturowym - wydarzenie jest adresowane do wszystkich mieszkańców miasta i gminy, regionu i przybyłych pielgrzymów z całej Polski.
W ciągu kilku lat od reaktywowania Misterium wśród mieszkańców miasta i gminy, utrwaliła się potrzeba wspólnego przygotowania i realizacji tego wydarzenia (przygotowywanie kostiumów, dekoracji, inscenizacji, warsztaty teatralne i wokalne). Można śmiało stwierdzić, że wydarzenie ma charakter wspólnototwórczy i kulturotwórczy oraz przyczynia się do aktywizacji społecznej i do zwiększenia wrażliwości artystycznej mieszkańców.

Misterium Męki Pańskiej 2020 - nowa odsłona
Od wielu lat naszemu wydarzeniu patronuje J.E. Kardynał Kazimierz Nycz, a  starania Bractwa docenione zostały w prestiżowym konkursie „Perły Mazowsza 2018”, w którym Misterium wyróżnione zostało Perłą Kultury.
W ubiegłych latach w wydarzenie to zaangażowały się setki, a dodając publiczność, dziesiątki tysięcy osób. W tym roku ze względu na przypadające jubileusze zapraszamy na Misterium w spektakularnej, wieczornej scenerii, z wykorzystaniem profesjonalnego oświetlenia dla podniesienia wyjątkowości jubileuszowej edycji. Widowisko współtworzy grający na żywo zespół muzyczny ze znanym bardem Jackiem Kowalskim, prowadzącym śpiew.

Zapraszamy serdecznie do uczestniczenia zarówno pielgrzymów indywidualnych jak i całe rodziny oraz parafie i wspólnoty.
Więcej informacji na:
www.kalwaria-mazowsza.org
+0
3