Czy wiesz że?

ciekawostki

Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym,


którym opiekują się księża marianie, było miejscem odosobnienia dla Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, który był internowany w tamtejszym klasztorze przez władze PRL w latach 1953-1954.