Czy wiesz że?

ciekawostki

Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia


  prowadzone w duchu mariańskiego charyzmatu stanowi integralną część apostolatu marianów w krajach Afryki - Kamerunu i Rwandy, ale też Azji (m.in. Filipiny) i w obu Amerykach - w Brazylii i w Stanach Zjednoczonych.