Bądź na bieżąco

Aktualności

Wietnam: obchody Jubileuszu marianów


Mariańska wspólnota w Sajgonie dziękowała Bożej Opatrzności za dar Zakonu Niepokalanego Poczęcia Maryi, który Bóg dał Kościołowi przez łaskę Ducha Świętego i wiarę Ojca Papczyńskiego, a także za naszą młodą misję wietnamską, która również zaistniała i rozwija się dzięki Bożej łaskawości i opiece Maryi, którą czcimy w misterium Jej Niepokalanego Poczęcia.
Jubileusz 350 lat, które upływają  od założycielskiego aktu zwanego Oblatio, w którym to Ojciec nasz Stanisław, 11 grudnia 1670 roku, położył duchowy fundament pod Zgromadzenie Marianów poprzez całkowite i bezwarunkowe ofiarowanie siebie Bogu i tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Maryi przypada W piątym roku istnienia mariańskiej misji w Wietnamie. Nasza wspólnota w Sajgonie dziękowała więc Bożej Opatrzności za dar Zakonu Niepokalanego Poczęcia Maryi, który Bóg dał Kościołowi przez łaskę Ducha Świętego i wiarę Ojca Papczyńskiego, a także za naszą młodą misję wietnamską, która również zaistniała i rozwija się dzięki Bożej łaskawości i opiece Maryi, którą czcimy w misterium Jej Niepokalanego Poczęcia.

Główną celebracją tego Jubileuszu była uroczysta Eucharystia sprawowana w dniu Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej tj. 8 grudnia. Wraz z nami koncelebrowali ją także niektórzy wietnamscy księża zaproszeni do wzięcia udziału w naszym świętowaniu. Jednym z nich był przełożony sąsiadującej z nami wspólnoty Misjonarzy Św. Karola Boromeusza popularnie zwanej Skalabrynianami. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu z tą całkowicie Wietnamską już wspólnotą mogliśmy zaistnieć w tej części metropolii Sajgonu także jako cudzoziemcy, co w warunkach współczesnego Wietnamu nie jest łatwe. Inną ważną dla nas osobą był przełożony dużej wspólnoty Salezjańskiej, która przyjęła mnie na 10 pierwszych dni mojego pobytu w Sajgonie na samym początku misji czyli w 2015 roku, a potem wspierała przez pierwszy rok, zawsze życzliwie przyjmując i ułatwiając roczny pobyt w Domu Caritas Saigon gdzie uczyłem się języka wietnamskiego.

Obchody jubileuszowe stały się zatem dobrą okazją do podziękowania Bogu i ludziom za dar misji Marianów w Wietnamie. Jednakże główny akcent spoczął na sensie Oblatio Ojca Papczyńskiego, tajemnicy Niepokalanego Poczęcia i odnowieniu ślubów zakonnych przez naszą 6 osobową wspólnotę mariańską w Sajgonie. Jubileuszowa formuła odnowienia ślubów, dostosowana do tekstu Oblatio Ojca Założyciela została przetłumaczona na język wietnamski przez naszych kleryków. Odczytaliśmy ją uroczyście zgodnie z przygotowanym rytem w obecności zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w Eucharystii. Było ponad 80 osób. Jesienne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa w Wietnamie nie są uciążliwe. Z tego też powodu wiele osób mogło przybyć na naszą uroczystość. Byli to głównie członkowie rodzin naszych młodych wietnamskich współbraci i kandydatów do naszego Zgromadzenia, a także nasi sąsiedzi. Poza nimi było też kilka sióstr i braci zakonnych. Po Mszy świętej wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty obiad, który dla Wietnamczyków jest integralną częścią każdego święta. Opuszczając naszą wspólnotę, każdy z gości otrzymał jubileuszowy kalendarz naszego Zgromadzenia na 2021 rok, ilustrujący historię naszego Zgromadzenia, nasz charyzmat, a także aktywność naszej misji w Wietnamie.

Ważnym wydarzeniem wspólnototwórczym, wpisującym się w celebrację Jubileuszu Zgromadzenia było przyjęcie do postulatu 5 kandydatów, którzy od 2 lat przebywali już z nami w charakterze aspirantów. 11 grudnia, tj. w dniu Oblatio Ojca Stanisława zostali oni oficjalnie uznani za postulantów, rozpoczynając tym samym bezpośrednie przygotowanie do nowicjatu. Nowi postulanci to: 21 letni John the Baptist Trần Xuân Đại, 22 letni Joseph Vũ Văn Mười, 24 letni Joseph Nguyễn Văn Đường, 25 letni Peter Trần Văn Thăng i także 25 letni Joseph Trần Quốc . Wszyscy oni są studentami pierwszego roku filozofii w Dominikańskim Instytucie Filozoficznym w Sajgonie i jako postulanci będą kontynuwać dwuletnie studia filozoficzne według ogólnie przyjętych zasad formacji seminaryjnej.

Powierzamy tych 5 młodych ludzi modlitwie Współbraci i naszych przyjaciół aby mogli się stać Marianami i kontynuować w Wietnamie i Azji dzieło rozpoczęte przez św. Stanisława Papczyńskiego w Polsce 350 lat temu.