Bądź na bieżąco

Aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie


15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.
Tych trzech młodych neoprofesów spędziło już ponad 3 lata w naszej formacyjnej Wspólnocie w Sajgonie. Po przeszło rocznej próbie jako kandydaci odbyli oni roczny Postulat, potem roczny Nowicjat i teraz złożyli pierwszą profesję zakonną, połączoną z obłóczynami w strój duchowny używany przez kler wietnamski.

Uroczystość odbyła się w naszej kaplicy nowicjackiej. Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2  mogło wziąć w niej udział nie więcej niż 30 osób. Takie są restrykcje wprowadzone przez tutejszy rząd, do których Kościół w Wietnamie stosuje się bardzo skrupulatnie. Poza trzema mariańskimi misjonarzami (Bogusław Gil MIC, Emil Gallo MIC i William Hayward MIC) koncelebrującymi Eucharystię oraz 7 kandydatami do naszego Zgromadzenia, obecni byli głównie tylko członkowie rodzin neoprofesów i kilkoro z grona przyjaciół i dobrodziejów naszej wspólnoty.

Na zakończenie uroczystej Mszy Świętej o Wniebowzięciu Matki Bożej sprawowanej w języku wietnamskim, głównie ze względu na zaproszonych gości, został odczytany list przełożonego generalnego wystosowany przez niego  specjalnie na tę okoliczność. Ojciec Generał podkreślił w nim, że w kontekście jubileuszu 350-lecia Oblatio Ojca Stanisława Papczyńskiego, nowi Marianie wietnamscy są kolejnym znakiem i potwierdzeniem nadprzyrodzonego charakteru wizji naszego Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którą Bóg wyrył w sercu naszego Założyciela. Duch Święty, który ożywiał serce Świętego Stanisława i pobudził go do założenia Instytutu zakonnego, pierwotnie całkowicie oddanego misji szerzenia czci Matki Bożej w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia, wciąż powołuje do tego dzieła ludzi z różnych kultur i narodów.

Tak też rozumie mariańską misję w Wietnamie, która zaczęła się wraz z moim przyjazdem do tego kraju 8 września 2015 roku, nasza wspólnota Domu św. Stanisława Papczyńskiego w Sajgonie. Od 15 sierpnia tego roku składa się ona już z 6 Marianów. Dziękując Bogu za dar pierwszych ślubów naszych wietnamskich Współbraci polecamy ich pamięci i modlitwie całego Zgromadzenia obchodzącego jubileusz 350-lecia charyzmatycznego aktu założycielskiego naszego Świętego Ojca Stanisława.