Bądź na bieżąco

Aktualności

Wielka Brytania: Dni skupienia o miłosierdziu z ks. Chrisem Alarem MIC


Czciciele Bożego Miłosierdzia w Wielkiej Brytanii z wielką radością uczestniczyli w dniach 10-11 października br. w wyjątkowych Dniach Skupienia w Londynie. Podejmując modlitwę, wsłuchując się w Słowo Boże, zanurzając się w tajemnicy Bożego Miłosierdzia zwłaszcza w godzinie Męki Pana na Krzyżu licznie przybyli z całego kraju członkowie Apostolatu Bożego Miłosierdzia prowadzonego przez marianów, podjęli kolejny etap swojej formacji wiary.
Pierwsze spotkanie odbyło się 10 października w mariańskim kościele parafialnym na londyńskim Ealingu. Ewenementem jest to, że to właśnie ta świątynia została wybrana jako pierwsze miejsce głoszenia Dobrej Nowiny przez ks. Chrisa Alara MIC z Narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Stockbridge, Massachusetts. Dopiero drugim miejscem była katedra westminsterska, gdzie 11 października ks. Chris Alar MIC – odpowiedzialny za apostolat Miłosierdzia w USA i ks. Łukasz Mazurek MIC – odpowiedzialny za to samo dzieło w Wielkiej Brytanii sprawowali Euchrystię po której w St Pauls bookstore ks. Chris wygłosił katechezę i spotkał się z licznie przybyłymi wiernymi. Wspólnie podjęte starania prowadzonego zarówno przez marianów w USA, jak i w Wielkiej Brytanii apostolatu Bożego Miłosierdzia już owocują w coraz większym uświadomieniu wiernych zamieszkujących tak zlaicyzowane społeczeństwa, że dar wiary wymaga nieustannej troski i decyzji konsekwentnego przylgnięcia do Pana i Jego Słowa.