Bądź na bieżąco

Aktualności

Warszawa: Św. Stanisław Papczyński w Senacie RP


Dnia 30 sierpnia w gmachu Senatu RP, przy ul. Wiejskiej w Warszawie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Na wniosek Grupy Inicjatywnej z Podegrodzia przekazano Senatowi RP obraz autorstwa Anny Wardęgi przedstawiający św. Stanisława Papczyńskiego błogosławiącego wymarsz rycerstwa polskiego pod Wiedeń, pod wodzą Króla Jana III Sobieskiego.
Uroczystość wpisuje się w tegoroczne obchody 340. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. W zamyśle inicjatorów, ma to być także dopełnienie uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 31 marca 2011 roku, uznającej św. Stanisława Papczyńskiego za godny naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny. Ponadto, jak podkreślają Podegrodzianie, dzisiejsze wydarzenie i sam przekazany wizerunek św. Stanisława ma być inspiracją dla wszystkich Polaków do działań w trosce o dobro Ojczyzny, a dla senatorów przypomnieniem wyjątkowej odpowiedzialności, jaką ponoszą za działania w kwestii przyszłości Polski.

Na spotkaniu byli obecni: marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Arkadiusz Mularczyk, poseł i sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz wieloletni parlamentarzysta, dziennikarz i pisarz Czesław Ryszka. Prowincję Polską Zgromadzenia Księży Marianów reprezentował ks. Wiceprowincjał Tomasz Sekulski MIC.