Bądź na bieżąco

Aktualności

Sulejówek: Renowacje, czyli czas odnowy na duchu


28 lipca br. w mariańskim domu rekolekcyjnym w Sulejówku zakończyła się pierwsza tura tegorocznych renowacji zakonnych marianów polskiej prowincji, które jako odnowienie ducha wprowadził w Zgromadzeniu bł. o. Jerzy Matulewicz.
Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów mówią: "Co pięć lat każdy ze współbraci po ślubach wieczystych, zwolniony od innych zajęć, niech przez dłuższy czas oddaje się odnowieniu ducha". Ten wyjątkowy czas na który składa się wspólna modlitwa, wykłady, dyskusje i rekreacja przygotowany przez tegorocznego moderatora ks. dra Łukasza Mazurek MIC skoncentrowany był wokół kategorii relacji w życiu współczesnych marianów. Trzy tygodnie renowacji w kluczu trzech kategorii relacji: do siebie, Boga i drugiego człowieka.

Ojciec Święty Franciszek w swojej ostatniej encyklice podkreśla, iż „nikt nie może doświadczyć wartości życia bez konkretnych twarzy, które powinien miłować” (Fratelli tutti, 87). Dlatego właśnie w trakcie tegorocznych renowacji podjęto kwestię budowania RELACJI zarówno od strony egzystencjalnej, teologicznej jaki i osiągnięć współczesnej psychologii. Oprócz wprowadzeń przygotowanych przez poszczególnych współbraci marianów panoramę problematyki niezwykle interesująco zakreślili zaproszeni goście: o. Mateusz Roman Hinc OFMCap (psycholog i psychoterapeuta z Austrii), o. Cuthbert Brogan OSB (opat benedyktyńskiego opactwa Farnborough w Anglii, ojciec duchowny, ceniony rekolekcjonista) oraz o. Michał Paluch OP (w latach 2017-2021 rektor Angelicum w Rzymie, teolog i filozof).

W programie – obok ćwiczeń pobożnych i codziennej Eucharystii – nie mogło zabraknąć pielgrzymki do grobu świętego Ojca Założyciela w Górze Kalwarii, wizyty w jednej z najstarszych placówek zgromadzenia w Porzeczu Mariańskim oraz modlitwy w klasztorze nowicjackim w Skórcu, który dla wielu marianów jest miejscem szczególnym, bo to tutaj składamy swoją pierwszą profesję zakonną.