Bądź na bieżąco

Aktualności

Rzym: Początek Kapituły Generalnej


6 lutego 2023 roku, w Domu Generalnym Zgromadzenia Księży Marianów rozpoczęły się przepisane Konstytucjami ćwiczenia duchowne poprzedzające obrady Kapituły Generalnej. Konferencje poświęcone rozeznawaniu wygłosił O. Jaime Emilio González Magaña, SJ. Eucharystii, sprawowanej przez członków Kapituły w bazylice Santa Maria Maggiore, przewodniczył Stanisław kard. Ryłko.
Rozpoczynając Mszę św. w bazylice Santa Maria Maggiore kard. Stanisław Ryłko powiedział m.in.: Jako miejsce sprawowania tej Eucharystii wybraliście Papieską Bazylikę Matki Bożej Większej. Jest to wybór bardzo wymowny: jest to bowiem najstarsza świątynia maryjna Kościoła łacińskiego – matka wszystkich sanktuariów maryjnych rozsianych po całym świecie, licząca 16 wieków historii. I wybraliście tę Kaplicę Paulińską, w której od wieków odbiera część Maryja, Salus Populi Romani. Można powiedzieć, iż jako Marianie, jesteście w tej Bazylice i w tej kaplicy “u siebie”, to znaczy w domu Maryi Niepokalanej, w Bazylice, w której - jak mawiał Ojciec Święty Jan Paweł II - “bije od wieków serce maryjne Kościoła”...

W swojej homilii ks. S. Ryłko skupił się na znaczeniu Kapituły przeżywanej w kontekście jubileuszu 350-lecia istnenia Zgromadzenia Księży Marianów, wskazując na trzy kluczowe elementy jubileuszu: wdzięczną pamięć za przebytą drogę, przeżywanie teraźniejszości życia Kościoła i Zgromadzenia z pasją i ewangeliczną radością oraz spojrzenie w przyszłość z odnowioną nadzieją. Kończąc homilię Kardynał powrócił do wątku miejsca, w którym sprawowana jest Eucharystia: kaplicy ikony Bogurodzicy Salus Populi Romani. Powiedział: W tej prastarej Bazylice Matki Bożej Większej wszystko mówi o obecności Maryi Niepokalanej w życiu Kościoła, w życiu tego miasta i w życiu każdego ucznia Chrystusa. Jest to obecność, która przyciąga wiernych, obecność macierzyńska, która zachęca aby uklęknąć do modlitwy i otworzyć przed Maryją swe serce. Wewnątrz tych prastarych murów od 16 wieków rozbrzmiewają słowa Chrystusowego testamentu wypowiedziane z Krzyża do umiłowanego ucznia: “Oto Matka twoja” (J 19,27). Te same słowa Chrystus kieruje dzisiaj do każdego z nas. Każdego z nas Chrystus dzisiaj zawierza swej Matce: “Oto twój syn”. Św. Jan usłyszawszy te słowa “wziął Maryję do siebie” (J,19,27). Ze spotkania z Maryją nigdy nie wraca się samemu! Zabierzcie więc Maryję ze sobą na czekające was dni intensywnej pracy w czasie Kapituły Generalnej. Zawierzcie Jej wszystkie zadania i wyzwania jakie stają przed waszym Zgromadzeniem. Dzisiaj spójrzcie Jej w oczy po synowsku i niech to spojrzenie Matki, jakie dociera do was z tej prastarej Ikony, towarzyszy wam w tych dniach.

Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. Przełożony Generalny Zgromadzenia, ks. Andrzej Pakuła MIC oraz wszyscy obecni na Eucharystii marianie złożyli przed ikoną Bogurodzicy "Akt zawierzenia Zgromadzenia Księży Marianów Matce Bożej". W tym samym czasie, marianie na całym świecie uczynili to samo w swoich wspólnotach lokalnych; "Akt Zawierzenia" będzie powtórzony jeszcze raz w całym Zgromadzeniu w dniu 8 grudnia 2023 roku, na zakończenie Wielkiego Jubileuszu 350 lecia istnienia mariańskiej wspólnoty zakonnej.

Kapituła Generalna odbywa się w Zgromadzeniu Księży Marianów co 6 lat. Gromadzi delegatów ze wszystkich jurysdykcji Zgromadzenia: trzech prowincji (polskiej, amerykańskiej i brazylijskiej) oraz siedmiu wikariatów generalnych (litewskiego, łotewskiego, ukraińskiego, rwandyjskiego, kameruńskiego, filipińskiego i wietnamskiego) oraz z misji indyjskiej. Łącznie w obradach bierze udział 28 współbraci. W ciągu najbliższych dwóch tygodni delegaci zapoznają się ze stanem Zgromadzenia przedstawionym przez Przełożonego Generalnego oraz współbraci odpowiedzialnych za poszczególne jurysdykcje, dokonają wyboru nowego przełożonego generalnego i jego rady, poddadzą rewizji prawo własne Zgromadzenia i rozważą wnioski nadesłane na Kapitułę przez marianów z całego świata.