Bądź na bieżąco

Aktualności

Rwanda: Święcenia kapłańskie czterech marianów


28 sierpnia br. mieliśmy w naszym domu zakonnym Kibeho-Nyarushishi (Centrum Formacji Maryjnej) święcenia kapłańskie naszych czterech współbraci diakonów: Christian Munyaribanje MIC, Félix Uwimana MIC, Alfred Niyobuhungiro MIC i Cédric Ishimwe MIC. Udzielającym święceń był miejscowy biskup diecezji Gikongoro, Célestin Hazikimana.
Wszyscy czterej diakoni ukończyli trzyletnią formację w Nyakinama, w Rwandzie (prepostulat, postulat i nowicjat). Po formacji wstępnej cała czwórka studiowała filozofię przez trzy lata w Ngoya (Kamerun), po czym dwóch z nich (ks. Christian Munyaribanje MIC i ks. Félix Uwimana MIC) miała rok pastoralny w Rwandzie, pozostali dwaj (ks. Alfred Niyobuhungiro MIC i ks. Cédric Ishimwe MIC) zostali natomiast skierowani na rok nauki języka polskiego w Lublinie. Dalszą formację seminaryjną - cztery lata studiów teologicznych - kontynuowali odpowiednio w Afryce lub w Polsce.
Z powodu czasu pandemii, w uroczystości wzięła udział mała liczba wiernych - członków rodzin i przyjaciół współbraci. W uroczystościach mogło uczestniczyć tylko sto osób. Neoprezbiterzy rozpoczną swoją pracę pastoralną: w Kibeho (ks. Alfred i ks. Christian), w parafii Nyakinama (ks. Felix) i w domu formacyjnym Nyakinama oraz jako wikariusz „niedzielny” parafii (ks. Cédric).
Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność ks. Prowincjałowi i jego Zarządowi w Polsce za możliwość przyjęcia na dalszą formację zakonną i studia teologiczne naszych dwóch nowych prezbiterów jak również rozpoczynającego w tym roku teologię br. Celestin-a. Ważne jest dla naszego Wikariatu aby niektórzy współbracia weszli w bardziej charyzmat Zgromadzenia będąc u źródeł jego powstania w Polsce, jak również aby poprzez znajomość języka ojczystego Założyciela mogli być w ciągłej łączności z Prowincją Polska, gdy zabraknie już misjonarzy z Polski.

Z innych wiadomości z Rwandy:
W dniu 6 sierpnia br. w Domu Formacyjnym w Nyakinama mieliśmy uroczystość pierwszych ślubów zakonnych trzech nowicjuszy. Po zakończeniu prepostulatu, postulatu i nowicjatu (łącznie trzy lata) złożyli oni profesję zakonną na ręce ks. Jean Pierre-a Rwamisare MIC. W drugiej połowie września wyjadą oni do naszego Domu Studiów Ngoya (Wikariat Kamerunu) aby rozpocząć pierwszy rok studiów filozoficznych (w Afryce studia filozoficzne trwają trzy lata). 
Również tego samego dnia złożył profesję wieczysta br. Apollinaire Ntawanzegukira MIC, seminarzysta, który w tym roku akademickim odbywał swój roczny staż pastoralny w naszej parafii Nyakinama. Pod koniec września, wraz ze współbraćmi po pierwszej profesji zakonnej, powróci do Kamerunu, aby kontynuować studia teologiczne (3-ci rok). Uroczystość odbyła się w kaplicy formacyjnej w Nyakinama w obecności wychowawców mariańskich w Rwandzie ks. Marka Ciebienia MIC i ks. Andrzeja Tokarczyka MIC. Obecni byli również ks. Dominique Iyamuremye MIC i ks. Justin Tabaro Habimana MIC, pracujący w tutejszej parafii oraz Siostry od Aniołów z Nyakinama ze swoimi nowicjuszkami i postulantami. Na uroczystości były obecne także siostry Penitentki z naszej parafii. Z powodu pandemii od strony współbraci składających profesję zakonną, z powodu zaostrzeń pandemicznych obecna była tylko mama i najstarszy brat naszego brata Apollinaire-a.
Warto zaznaczyć że był to również historyczny moment w naszym Wikariacie Rwandyjskim. Po raz pierwszy wieczystą profesję przyjął ks. Justin pochodzenia Rwandyjskiego. Jest on proboszczem parafii Ruyenzi (naszej parafii pod wezwaniem św. Stanisława Papczyńskiego; jest to pierwsza budująca się mariańska parafia w świecie nosząca ten tytuł). Jest on również Pierwszym Radnym Wikariatu Rwandy. Po zakończeniu dwuletnich studiów w Rzymie i kilkumiesięcznym stażu w Domu Studiów w Lublinie na początku tego roku, powrócił do Rwandy.

8 września br. rozpocznie postulat czerech miejscowych kandydatów. Dwa lata temu rozpoczęli oni prepostulat 11 kandydatów (naukę języka francuskiego i formację chrześcijańską). Po miesięcznej formacji musieli oni powrócić do domów rodzinnych z powodu wybuchu pandemii i zamknięcia na ten czas wszystkich uczelni i szkół. W całej Rwandzie ten czas tym tzw. rokiem zerowym w całym szkolnictwie. Po roku, powróciło do prepostulatu dziesięciu pośród nich. Formację ukończyło czerech. Obecny rok, z powodu roku zerowego w szkolnictwie będzie też rokiem zerowym w naszym nowicjacie (ub. rok był rokiem zerowym również w postulacie).

Przy okazji pragnę przypomnieć współbraciom naszej sytuacji personalnej w Wikariacie Rwandyjskim:  pozostało nas trzech misjonarzy z Polski (ks. Leszek, ks. Marek i ks. Andrzej). Mamy dziesięciu miejscowych księży (w tym dwóch z Kongo R.D.). Pośród nich ks. Emmanuel, rozpoczął swoje studia w Rzymie i ks. Alexandre pracuje w parafii diecezjalnej. W naszym seminarium w Ngoya (Kamerun) w tym roku będziemy mieć 14 kleryków (4 teologia + 10 filozofia), plus piętnastego na studiach teologicznych w Polsce.
Polecamy nasz Wikariat w Rwandzie, modlitwom Współbraci, dziękując Bogu za każde dobro doświadczone i doświadczone dla naszego Wikariatu przy różnych okazjach. Życzymy również wiele łask od Pana za przyczyną naszego świętego Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego.