Bądź na bieżąco

Aktualności

Puszcza Mariańska: śp. ks. Roman Grzona MIC (1968-2020)


27 listopada 2020 roku zmarł w klasztorze w Puszczy Mariańskiej Ks. Roman Ryszard Grzona MIC, mając lat 52, życia zakonnego 28, kapłaństwa 24. Do Zgromadzenia wstąpił w 1991 roku i pierwszą profesję złożył w Skórcu 8 września 1992 roku. Śluby wieczyste złożył w Górze Kalwarii na Mariankach, przy grobie Założyciela Zgromadzenia 26 sierpnia 1996 roku.

Święceń diakonatu udzielił mu w Licheniu ówczesny administrator apostolski Kazachstanu Bp Jan Paweł Lenga MIC 24 maja 1997 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął również w Licheniu, 30 maja 1998 roku z rąk JE. Bpa Tadeusza Pieronka, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Po święceniach i dwumiesięcznej pracy jako duszpasterz w sanktuarium licheńskim, został skierowany do pracy w charakterze katechety w parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu, a w roku następnym do parafii pw. Wszystkich Świętych w Elblągu, gdzie po trzech katach pracy duszpasterskiej został w 2002 roku mianowany wikariuszem. W roku 2003 r. został przeniesiony do Lichenia, gdzie przez rok pełnił obowiązki dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, a później pomagał w Sanktuarium. W 2005 roku skierowany został do Góry Kalwarii, gdzie podjął posługę katechety. W 2009 roku został przeniesiony do domu zakonnego w Grudziądzu, gdzie pracował w duszpasterstwie parafialnym i katechezie. Przeniesiony do  Puszczy Mariańskiej w 2017 roku, przez trzy lata pełnił urząd wikariusza parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła, a od 25 sierpnia 2020 roku – był tam proboszczem. Zmarł nagle, 27 listopada 2020 roku w domu zakonnym w Puszczy Mariańskiej.

Termin pogrzebu w tej chwili nie jest jeszcze znany.