Bądź na bieżąco

Aktualności

Posługa marianów w Kostomłotach zakończona


 W niedzielę, 9 września, w neounickiej cerkwi św. Nikity w Kostomłotach n. Bugiem, w patronalną uroczystość odbyło się pożegnanie proboszcza parafii o. archimandryty Romana Piętki MIC oraz posługującego tam również br. Romana Szymczaka MIC.

 

Odchodzący ze względu na wiek emerytalny Ojciec Archimandryta Roman przekazał parafię nowemu proboszczowi ks. Zbigniewowi Nikoniukowi, kapłanowi diecezji siedleckiej, w której zarząd przeszła kostomłocka parafia. W czasie uroczystości poświęcono także kamień upamiętniający duszpasterską pracę marianów w Kostomłotach oraz dwie tablice dla upamiętnienia sześciokrotnego pobytu w unickich Kostomłotach ks. kard. Józefa Glempa oraz ks. kard. Henryka Gulbinowicza.

 

Posługa księży marianów w Kostomłotach trwała 40 lat i była nierozerwalnie związana z osobą ks. Romana Piętki, który przybył tam w 1967 r., przechodząc wcześniej na obrządek grecki. Pomocą służyło mu wielu mariańskich księży i seminarzystów, przybywających do Kostomłot z okazji rozmaitych uroczystości, by wesprzeć proboszcza w pracy duszpasterskiej. Przez ostatnie lata swoją oddaną pracą wspierał to miejsce br. Roman Szymczak.

 

Ojciec Archimandryta Roman ze wschodnim rytem zetknął się jeszcze w seminarium, poprzez osobę o. Tomasza Podziawy MIC, dawnego misjonarza wschodniego obrządku w Harbinie (Mandżuria). Od 1963 r. brał czynny udział w ruchu ekumenicznym poprzez zaangażowanie w działalność Sekretariatu Jedności Chrześcijan przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W Kostomłotach zorganizował Centrum Ekumeniczne dla Młodzieży. Przybywającym licznie do Kostomłot - zwłaszcza w ostatnich latach - pielgrzymom o. Roman wyjaśniał istotę wschodniego Kościoła i historię unii, budząc w ten sposób świadomość powszechności Kościoła złożonego z różnych katolickich tradycji oraz potrzebę wrażliwości ekumenicznej. W 1998 r. został odznaczony przez Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa medalem "Ecclesiae Populoque servitium praestanti" (Zasłużony dla Kościoła i Narodu). W tym samym roku został przez watykańską Kongregację ds. Kościołów Wschodnich podniesiony do godności archimandryty.

 

Neounicka parafia w Kostomłotach jest - obok Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego - spadkobiercą Unii Brzeskiej z 1596 r. Skasowana przez carat w zaborze rosyjskim unia została odnowiona (stąd nazwa "neounia") na terenie Chełmszczyzny i Podlasia w latach międzywojennych, głównie dzięki staraniom biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego. Z 10 parafii istniejących przed wojną w dzisiejszych granicach Polski, po latach reżimu komunistycznego ostała się jedynie parafia neonicka w Kostomłotach. Obrządek liturgiczny stosowany w Kościele neounickim nazywany jest rytem bizantyńsko-słowiańskim (w  pozostałych parafiach grekokatolickich w Polsce stosowany jest tzw. ryt bizantyńsko-ukraiński).

 

Po beatyfikacji w 1996 r. unickich męczenników z niedalekiego Pratulina cerkiew w Kostomłotach otrzymała ich relikwie i stała się Sanktuarium Męczenników Podlaskich.

 

xkt