Bądź na bieżąco

Aktualności

Lublin: Święcenia prezbiteratu Marcina Rożka MIC


W swojej homilii bp Mieczysław przywołał wypowiedziane przez św. Jana Pawła II  w Lublinie słowa, że kapłaństwo jest zawsze darem i tajemnicą i trzeba je zatem postrzegać w perspektywie wiary. W pierwszym rzędzie jest ono decyzją Boga, przyjętą przez człowieka, jeśli tylko jego serce jest na Boży głos otwarte.
Powiedział między innymi:
Nasze powołanie pozostaje tajemnicą bo do końca nie wiemy dlaczego wybraliśmy kapłaństwo. Ale Słowo Boże i Jezus Chrystus daje nam podpowiedź: „ Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”. I dawał im znaki tego wybrania. Natomiast papież mówi, że wciąż kapłaństwo jest tajemnicą. Tajemnicą czego? Tajemnicą krzyża. Tajemnicą krzyża bo jest tajemnica miłości. Bo krzyż to miłość tak jak słyszeliśmy w słowach Pana Jezusa skierowanych w Wieczerniku do apostołów: „ Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje daje za przyjaciół”. Każda miłość jest krzyżem. To kiedyś święta Matka Teresa z Kalkuty mówiła do swoich współsióstr: „Kochane siostry, nie jesteście tylko społecznicami, pielęgniarkami, działaczkami. Jesteście uczennicami Jezusa Chrystusa, które mają kochać. Kochać aż do bólu bo prawdziwa miłość boli. Bo prawdziwa miłość boli ofiarą, którą oznacza”. I tylko tak miłość jest dopiero szczęściodajna. I w macierzyństwie i w ojcostwie. Miłość szczęściodajna to właśnie ta ofiara, którą zawiera miłość.
W każdy powołaniu miłość boli dlatego, że jest ofiarą. Człowiek broni się przed ofiarą, dobrze o tym wiemy, ale Jezus Chrystus daje moc i Duch Święty daje moc. Jezus Chrystus daje moc w swej więzi, przyjaźni, w jaką wszczepia nas sakrament kapłaństwa, a Duch Święty namaszcza nas. Daje nam światło i daje nam moc. Daje nam miłość przede wszystkim tak jak czytamy, że to Duch Święty rozlewa Bożą miłość w ludzkich sercach i w naszych sercach po to, żebyśmy wyrazili przez miłość tajemnicę krzyża Jezusa Chrystusa. To On nas tak ukochał. Dał dowód tej miłości bezgranicznej na krzyżu i mamy też dorastać do tej tajemnicy kapłaństwa nie tylko zarezerwowanego dla wybranych do prezbiteratu, diakonatu czy biskupstwa, ale też każdego kapłaństwa, które otrzymuje człowiek poprzez chrzest święty. To kapłaństwo laikatu, kapłaństwo matki, ojca, ale tez każdej kobiety, każdego mężczyzny nawet jeśli rodziny nie założą, żyją w świecie, to spełniają się jako ludzie wierzący poprzez miłość i to miłość ofiarną żeby nie żyć wyłącznie tylko dla siebie. To Tajemnica krzyża.