Bądź na bieżąco

Aktualności

Łotwa: Śluby wieczyste ks. Ernesta Jansonsa MIC


W sobotę, 7 września w parafii mariańskiej w Rezekne na Łotwie, w obecności prawie wszystkich marianów Wikariatu Łotewskiego, sióstr zakonnych oraz wiernych złożył profesję wieczystą ks. Ernests Jansons MIC. Tym uroczystym aktem związał się on ze Zgromadzeniem na całe życie oraz zakończył okres formacji początkowej do życia zakonnego.
W homilii ks. Andris Sevels MIC zwrócił uwagę na potrzebę zawsze być przygotowanym na spotkanie Pana, bo, mówiąc słowami bł. kardynała J.H. Newmana „Boga możemy spotkać dwa razy – w chwili naszej śmierci oraz w dniu dzisiejszym”. Również kaznodzieja przypomniał znaczenie i cel ślubów zakonnych.
Po homilii kandydat odpowiedział na pytania, zaświadczając wobec obecnych, że chce jeszcze ściślej zjednoczyć się z Bogiem poprzez wieczyste śluby zakonne. Podczas litanii kandydat na znak pokornego przyjęcia woli Boga modlił się leżąc krzyżem, podczas gdy cała wspólnota wypraszała wstawiennictwo Świętych.
Po litanii ks. Ernests złożył profesję wieczystą na ręce p.o. przełożonego wikariatu oraz zobowiązał się do wytrwania w Zgromadzeniu mimo nawet największych trudności. Po wręczeniu krzyża, symbolu profesji, wszyscy obecni profesi wieczyści przez znak pokoju wyrazili radość z przyjęcia ks. Ernesta na zawsze do wspólnoty marianów.
Na zakończenie liturgii ks. Dainis Kass MIC przypomniał, że Bóg jest hojny w udzielaniu łaski powołania, ale niewielu jest tych, którzy odpowiadaniu na to wezwanie, dlatego wielka radość jest z każdego, kto wchodzi na drogę powołania do życia zakonnego.
Ks. Ernests Jansons MIC został wyświęcony w 2003 roku jako kapłan diecezji Rezekne-Aglona, wstąpił do naszego Zgromadzenia w 2013 roku, odbył nowicjat w Skórcu (Polska) i złożył pierwsze śluby w 2015 roku. Służył jako wikary w mariańskich parafiach w Daugavpils i Rezekne, po złożeniu profesji wieczystej będzie dalej pełnił obowiązki wikarego w Rezekne, zgodnie z poleceniem Przełożonego Generalnego.