Bądź na bieżąco

Aktualności

Londyn: Christmas Podcast z Apostolatu Bożego Miłosierdzia.


W czasie adwentowego oczekiwania na przyjście Pana, a zarazem wpatrywania się w piękno Niepokalanej, 8 grudnia b.r. gościliśmy w Apostolacie Miłosierdzia Bożego dziennikarkę radiową Alexandrę Strangwayes-Booth. Słuchacze podcastu „Face to face with the Black Madonna“ (www.thingsunseen.co.uk) mieli okazję zapoznać się z polskimi tradycjami dotyczącymi kultu i czci Matki Bożej Częstochowskiej.
Ks. dr Łukasz Mazurek MIC opowiedział, skąd wziął się wizerunek Czarnej Madonny w klasztorze na Jasnej Górze i jak wielkie znaczenie odegrał on, i nadal odgrywa, w trudnych i bolesnych dziejach naszej Ojczyzny. Dr Katarzyna Fuksa z kolei wspomniała o znaczeniu kultu maryjnego w ośrodkach polskich na emigracji, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Ograniczony czas antenowy nie pozwolił na przytoczenie wszystkich znanych faktów, warto więc wspomnieć o tych związanych z polską parafią w Londynie, której początki sięgają roku 1950, a w której od 1965 r., pracują księża marianie.

Parafia na Ealingu, zgodnie z życzeniem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, otrzymała w roku 1965 imię NMP Matki Kościoła i stała się w ten sposób pierwszą parafią na świecie, której przyznano taki tytuł. Zaledwie cztery miesiące wcześniej, 21 listopada 1964 r., na zakończenie 3. sesji Soboru Watykańskiego II i na prośbę biskupów polskich, Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła.

Komitet Parafialny wystosował do kard. Wyszyńskiego list z podziękowaniem, pisząc m.in.: „Wiemy, że zawdzięczamy Waszej Eminencji powierzenie naszej parafii Zgromadzeniu, którego celem jest szerzenie czci Dziewicy Matki, Maryi. Najgoręcej za to dziękujemy Waszej Eminencji, jak również za oddanie naszej parafii Maryi, Matce Kościoła, którego jak najwierniejszymi sługami być pragniemy, mając ją za wzór w naszym życiu” (Cyt. za: J. ROBAK, Polski Ealing i nowy rozdział jego parafii (Rozmowa z Proboszczem), „Gazeta Niedzielna“ 6 II 1966, s. 4).

Nawiązanie kontaktów ze wspólnotą anglikańską w dzielnicy Ealing Common zaowocowało podpisaniem w styczniu 1968 r. bezprecedensowej umowy pomiędzy Polskim Ośrodkiem Katolickim i parafią anglikańską o wspólnym użytkowaniu kościoła St Matthew. Wówczas to, w bocznej kaplicy anglikańskiej świątyni umieszczono obraz Matki Bożej Częstochowskiej, poświęcony przez prymasa Polski na Jasnej Górze. Odprawiano tam nabożeństwa (majowe, różańcowe, gorzkie żale, nieszpory za zmarłych itp.). Obraz podarowała parafii w grudniu 1967 r. Celina Juhre.

Kolejna kopia jasnogórskiego wizerunku, pobłogosławiona przez kard. Wyszyńskiego i będąca jego osobistym darem dla ośrodka na Ealingu, w maju 1971 r. nawiedzała polskie rodziny na Ealingu:

„Umiłowane dzieci Boże! W Częstochowie cały naród czci wizerunek Tej, która jest jego Matką i Królową. Przebywając w Anglii jesteście daleko od duchowej stolicy Polski. Przyjmijcie więc do waszych rodzin Jej wizerunek, rozmawiając z Nią o waszych sprawach, dzieląc się z Matką Waszymi problemami i troskami, prosząc o radę, o pomoc w bólach, dziękując za radości. Przedstawcie Ją waszym dzieciom i młodzieży, która może Jej jeszcze nie poznała. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Dzieciom daleko jest do Matki, więc Matka przybywa, by odwiedzić dzieci” (Cyt. za: „Wiadomości POK”: 1971 [nr 2], s. 4).

Powtórna peregrynacja obrazu w parafii, rozpoczęta 8 grudnia 1981 r.,  poprzedzała Rok Jubileuszowy 600-lecia obecności wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze i wizytę Jana Pawła II na Wyspach Brytyjskich.
 
W roku 2021, podczas pandemii, do idei peregrynacji powrócono z inicjatywy Barbary Rybarczyk, której rodzina „gościła“ Matkę Bożą Częstochowską w poprzednich latach. Kopię obrazu z odręcznym wpisem bł. Stefana Wyszyńskiego, przechowywaną do tej pory w budynku przy Courtfield Gardens (dzisiejsza siedziba Apostolatu), chętne rodziny otrzymywały podczas uroczystego obrządku po wieczornej mszy św. i w ramach „zastępczej“ wizyty duszpasterskiej kapłana zabierały ze sobą do domów, aby tam, w pięknie przyozdobionym kwiatami pokoju, przy blasku świec, modlić się i wypraszać za pośrednictwem Maryi potrzebne łaski.

Zapraszamy do wysłuchania świątecznego podcastu: https://www.thingsunseen.co.uk/podcasts/face-to-face-with-the-black-madonna/


Na zdjęciu: autorka w domu polskiej rodziny w dzielnicy Ruislip podczas nawiedzenia obrazu w listopadzie 2021 r.