Bądź na bieżąco

Aktualności

Licheń: Nuncjusz Apotolski w Licheniu


Po dwóch latach nieobecności spowodowanych pandemią, w dniach 23-24 kwietnia w Licheniu odbyła się XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”. W spotkaniu pod hasłem: „Matko Miłości obdarz nas pokojem” udział wzięli przedstawiciele związku z całego kraju należący do różnych zawodów, m.in.: górnicy, energetycy, stoczniowcy, hutnicy czy kolejarze.
Pielgrzymkę tradycyjnie rozpoczęła droga krzyżowa odprawiona w sobotni wieczór. Kulminacyjnym momentem była uroczysta Msza Święta celebrowana w niedzielne południe w licheńskiej bazylice pod przewodnictwem abpa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce.

- „To jest urok tej pielgrzymki, że w niej uczestniczą pielgrzymi z całego kraju. To czas wyjątkowo trudny. Z jednej strony cieszymy się, że mamy możliwość przeżycia tej pielgrzymki, a jednocześnie smucimy się z przerażających informacji, które napływają z różnych stron. Jako członkowie Solidarności nie pozostajemy bierni. Solidaryzujemy się z dzielnym narodem  Ukrainy, który barbarzyński najeźdźca chce zniszczyć. Ostatni tydzień jest chyba jednym z najbardziej tragicznych w historii polskiego górnictwa. To miejsce jednak powoduje nadzieję na lepsze jutro” -  mówił przed rozpoczęciem liturgii Artur Skieresz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie.

Oprócz około trzech tysięcy pielgrzymów, w uroczystej liturgii wzięło udział ponad sto pocztów sztandarowych NSZZ „Solidarność” z całej Polski. Zebranych powitał ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium: „Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi ‘Matko Miłości obdarz nas pokojem’ – to codzienna modlitwa w naszym sanktuarium zgodnie z napisem umieszczonym nad cudownym obrazem. W tych dniach szczególnie wołamy: Królowo Pokoju, udziel pokoju dniom naszym.” Wspominając przemówienie kard Wyszyńskiego z czasu koronacji licheńskiego wizerunku (15.08.1967 r.), który mówił, że w Licheniu, przy obrazie Matki Bożej z Białym Orłem na piersiach, powinniśmy się uczyć miłości Ojczyzny, ksiądz kustosz podkreślił, że powinniśmy nosić w sercu troskę o jej dobro.

„Drodzy bracia i siostry, moje serce raduje się, że dziś w niedzielę Miłosierdzia Bożego mogę uwielbiać Boga za Jego dary razem z Wami. W sposób szczególny dziękuję Mu za to, że pozwolił się nam spotkać w tym pięknym sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu” - mówił w homilii abp Salvatore Pennacchio. „Dziś te słowa Bóg kieruje do każdego z nas: Przestań się lękać, siostro i bracie, Jezus żyje. Jest obecny pośród nas. Pokój jest pierwszym darem zwycięskiego Pana dla świata umęczonego wojnami, niepokojami i lękiem”  Nawiązując do obecności relikwii bł. Jerzego Popiełuszki, które na początku liturgii w procesji zostały wniesione do świątyni, abp Pennacchio stwierdził: „On również chce nam dziś przypomnieć o pokoju i nadziei płynących z krzyża. W jednym z kazań ks. Jerzy mówił, że przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma.”

Nuncjusz apostolski zwrócił się do uczestników pielgrzymki cytując św. Jana Pawła II, który powiedział: „Solidarność jest drogą pokoju”. „Solidarność jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego. Wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich. W tych trudnych dniach brutalnej wojny, kiedy nasze poczucie bezpieczeństwa zostało zagrożone, jak uczniowie Chrystusa powinniśmy stać się tymi, którzy wprowadzają pokój, zarówno przez nawrócenie serca, jak i przez działanie na rzecz prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości, które są fundamentem pokoju.”

Związkowcy podczas liturgii modlili się, aby „Solidarność” nigdy nie zapomniała o powodach powstania związku i była wierna ideałom. Modlitwą otaczano także pomordowane i zmarłe osoby ze związku, szczególnie tragicznie zmarłych ostatnio górników z kopalni Zofiówka i Pniówek. Modlitwą obejmowano także poszukiwanych oraz rodziny dotknięte tą tragedią.

Na zakończenie mszy, przed udzieleniem w imieniu Ojca Świętego błogosławieństwa, abp Pennacchio mówił: „Jestem bardzo wzruszony waszą pobożnością, z jaką braliście udział w tej Eucharystii. Życzę, by to, co powiedział Jezus – ‘Pokój z wami’, stało się faktem, pokój w waszych sercach, rodzinach. Życzę wam pokoju we wspólnotach, miejscach pracy, w waszej Ojczyźnie i na całym świecie.”

Tradycyjnie, po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki udali się wraz z pocztami sztandarowymi pod znajdujące się nieopodal bazyliki pomniki św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności” oraz obelisk upamiętniający powstanie NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciele poszczególnych regionów i zakładów pracy, po odśpiewaniu hymnu narodowego, złożyli pod pomnikiem kapelana „Solidarności” kwiaty.