Bądź na bieżąco

Aktualności

Licheń: 151. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce


W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym rozpoczęło się 151. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przewożonych Zakonów Męskich w Polsce (KWPZM). Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali kilku prelekcji, których wspólnym mianownikiem była ochrona dzieci i młodzieży skrzywdzonych przez osoby należące do zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.
- Kościół w Polsce mierzy się dziś z problemem nadużyć seksualnych wśród duchowieństwa. Chodzi o to, aby na niego odpowiedzieć we właściwy sposób. Chcemy zwrócić uwagę na osoby poszkodowane, ale także chcemy też dać narzędzia wyższym przełożonym zakonów męskich do tego, aby wiedzieli jak reagować w konkretnych sytuacjach – wyjaśnił obecny na zebraniu o. Robert Wawrzeniecki, ekonom KWPZM.
Z pierwszą prelekcją szkoleniową wystąpił ks. Grzegorz Strzelczyk, który mówił o aspektach teologicznych oraz mechanizmach teologicznych, które związane są z ochroną dzieci i młodzieży w Kościele Katolickim. Omawiając wskazany temat stwierdził, że zdrowa teologia ma już w sobie pewne działanie prewencyjne. Kształtuje procedury decyzyjne i działania dotyczące wszelkiego rodzaju nadużyć poprzez mechanizmy kontrolne dające przejrzystość.
Jako druga głos zabrała Barbara Smolińska, która przedstawiła kwestie dotyczące aspektów psychologicznych omawianego problemu. Podkreśliła, że nadużycie seksualne często poprzedzone jest nadużyciem duchowym. Omówiła także główne mechanizmy psychologiczne wykorzystania seksualnego, którymi są m.in. zranienie na zawsze, przynoszące traumę, zespół stresu pourazowego, a nade wszystko konsekwencje długofalowe: utrata zaufania do świata i innych oraz u osoby wierzącej też do Boga, a przede wszystkim zniszczone zaufanie do siebie.
W tej części spotkania głos zabrał także ks. Rafał Kamiński CSMA, który mówił o aspektach prawnych oraz o obowiązkach, jakie spoczywają na wyższych przełożonych w kontekście podejmowanych decyzji w stosunku do swoich podwładnych, którzy dopuszczają się nadużyć seksualnych względem nieletnich.
Z uczestniczącymi w licheńskim zebraniu plenarnym przełożonymi zakonów męskich na wspólnej modlitwie spotkał się nowy nuncjusz apostolski w Polsce – abp Antonio Guido Filipazzi. Hierarcha przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej o godz. 12.00.
W homilii hierarcha zwrócił się do przełożonych, aby traktowali Eucharystię jako najważniejszy Sakrament.
- Nie może być nic większego, nic ważniejszego od tego Sakramentu i nigdy nie wolno nam redukować Mszy Świętej do ramy lub piedestału dla nas samych, naszych działań, naszych idei, a nawet naszych egoistycznych interesów – mówił abp Filipazzi. 
Popołudniowej części głos zabrali: p. Marta Titaniec oraz ks. Janusz Łuczak SAC, który jest przedstawicielem zakonów męskich w zarządzie Fundacji św. Józefa. Prelegenci przedstawili temat systemu ochrony w Kościele katolickim w Polsce, udział w nim zakonów i zgromadzeń oraz współpracy z Fundacją. Wprowadzeniem do tego zagadnienia było świadectwo osoby skrzywdzonej, która z wyższymi przełożonymi zakonnymi podzieliła się swoją bolesną historią i także doświadczeniem jakie stało się jej udziałem i wspólnoty do której należała.
Jako ostatni wystąpił ks. Piotr Studnicki, który zaprezentował istotę kryzysowej komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. W trakcie prelekcji wskazał na 8 zasad zarządzania i komunikowania kryzysowego.
Drugiego dnia wyżsi przełożeni zakonni wysłuchają m.in. raportu zatytułowanego „Kościół w Polsce 2023”, który przedstawi pan Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Zwieńczeniem 151. Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych zakonów Męskich w Polsce będzie Msza św. w licheńskiej bazylice pod przewodnictwem bpa Jacka Kicińskiego CFM, przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przy KEP.
Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce odbywa się dwa razy do roku – w maju oraz w październiku. Pierwszy dzień dotyczy wybranego zagadnienia, z kolei drugiego dnia omawiane są bieżące sprawy dotyczące Konferencji i funkcjonowania zakonów męskich w Polsce.