Bądź na bieżąco

Aktualności

Biały habit marianów


Wszyscy przywykliśmy - przynajmniej w Prowincjach Polskiej i Amerykańskiej, że księża i bracia marianie chodzą ubrani tak jak księża diecezjalni lub po prostu „po świecku”. Warto jednak wiedzieć, że przez ponad 230 lat aż do 1909 r. zwyczajnym strojem marianów był biały habit. Trochę inaczej jest w krajach misyjnych - tam chodzą w białych sutannach, jak zresztą wszyscy inni księża.
Dzisiaj pragniemy podzielić się z Wami radosną nowiną. Przeżywając Jubileusz 350-lecia powstania Zgromadzenia Księży Marianów, Kapituła Generalna w lutym 2023 r., postanowiła przywrócić w Zgromadzeniu możliwość używania białego habitu, jako formy uroczystego stroju, noszonego szczególnie w ważne dla naszej wspólnoty dni i rocznice. Biały habit wyraża nie tylko naszą konsekrację zakonną, ale też misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny –  centralny charyzmat przekazany Zgromadzeniu przez naszego Założyciela, św. ojca Stanisława Papczyńskiego. Po jego beatyfikacji i kanonizacji w wielu marianach pogłębiło się pragnienie zewnętrznego wyrażenia mariańskiej tożsamości i związku z własnym Założycielem. Jednocześnie niektórzy z nas pragną pozostać przy stroju dotychczasowym, który przyjęli w trakcie formacji i który uznają za najbardziej dla siebie odpowiedni.

Niech zatem nie zdziwi Was fakt, że czasem zobaczycie posługujących Wam duszpasterzy ubranych w czarne sutanny lub w białe habity. Ufamy, że ponowne przyjęcie białego habitu, jako formy stroju uroczystego, jeszcze lepiej podkreśli ciągłość naszego Zgromadzenia, jego tożsamość i duchowość, charyzmat i misję – od początku aż do dzisiaj.

Osobista wolność każdego marianina odnośnie do okoliczności używania stroju uroczystego jest wyrazem wzajemnej miłości współbraci i szacunku do historii ostatnich stu lat naszego Zgromadzenia, kiedy to marianie, początkowo zmuszeni okolicznościami politycznymi, zaniechali noszenia stroju zakonnego, a przyjęli strój kleru diecezjalnego. Mamy nadzieję, że możliwość noszenia białego habitu, będzie okazją do wzmocnienia naszej tożsamości i do gorliwszego pełnienia naszej misji.