Bądź na bieżąco

Aktualności

Białoruś: uczczono mariańskich męczenników z Rosicy


Liczni wierni z różnych parafii, duchowni i osoby konsekrowane przybyli 15 lutego do Rosicy, żeby uczcić pamięć błogosławionych męczenników Antoniego Leszczewicza i Jerzego Kaszyry. Uroczystej liturgii eucharystycznej przewodniczył biskup witebski Alieh Butkiewicz. Zwrócił on w homilii uwagę na wierność i wytrwałość w kapłańskim powołaniu, jakie charakteryzowały błogosławionych męczenników. Powiedział także, iż dzięki modlitwom zanoszonym przez wstawiennictwo męczenników z Rosicy wielu ludzi nawraca się do Boga, a błagania zanoszone w rosickim sanktuarium pomagają we wzrastaniu w wierze i wierności życiowemu powołaniu.

 

 

Po liturgii odbyła się procesja do miejsca męczeństwa błogosławionych Antoniego i Jerzego. Wierni przynieśli ze sobą znicze oraz kwiaty, aby upamiętnić wszystkie ofiary tragicznych wydarzeń z 1943 roku. W tym szczególnym miejscu bp Butkiewicz postawił wszystkim pytanie: czy umieją szanować życie? Powołał się przy tym na statystyki dotyczące śmiertelności spowodowanej samobójstwami, alkoholizmem i aborcją. Wezwał do szacunku życia własnego i innych, wyrażającego się także w postawie męstwa i ofiarności w codziennym życiu.

 

 

Księża marianie Antoni Leszczewicz i Jerzy Kaszyra zginęli w dn. 16-17 lutego 1943 roku. Wraz z grupą parafian z Rosicy nad Dźwiną zostali spaleni żywcem przez hitlerowskie wojsko w ramach odwetu za działalność partyzancką miejscowej ludności. Mimo ostrzeżeń nie opuścili swych wiernych, dysponując ich na śmierć w płomieniach.  Zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II w 1999 roku w grupie 108 męczenników II wojny światowej.

 

xkt

fot. Catholic.by