Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Warszawa Stegny

ul. Św. Bonifacego 9
02-914 Warszawa
+48-22-642-23-71

Opis placówki

Parafia NMP Matki Miłosierdzia na warszawskich Stegnach była organizowana na przełomie lat 70. i 80. zeszłego stulecia. Pierwszym marianinem, który przybył na Stegny dnia 28 listopada 1978 r. był ks. Franciszek Opieczonek MIC. Z czasem na Stegny przybywali kolejni kapłani. 8 września 1979 r. marianie otrzymali pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych przy mającymi powstać świątyni parafialnej i domu prowincjalnym. Plac budowy mieścił się w centralnej części Stegien przy ul. Bonifacego. Budowa postępowała bardzo szybko, do roku 1983 mury były już podciągnięte do wysokości mającego powstać dachu. Tego samego roku, 13 listopada, ks. bp Władysław Miziołek wmurował kamień węgielny przywieziony z Rzymu, który został wydobyty z grobu św. Piotra. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał Jan Paweł II.
27 marca 1982 r. została erygowana parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia przy ul. św. Bonifacego 9. Pierwszym jej proboszczem został ks. Tadeusz Mierzwiński MIC. Parafia rozwijała się dynamicznie. Jesienią 1984 r. na Stegny został przeniesiony Zarząd Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. W roku 1986, w uroczystość Bożego Narodzenia, została odprawiona pierwsza msza św. w górnym kościele. Był to ważny moment w życiu parafii - budowa kościoła została ukończona. Teraz pozostało wykończenie surowego wnętrza. W dalszym okresie zaplanowano wykonanie oświetlenia, a dalej - ławek, stacji Męki Pańskiej, witraży.

Poświęcenia kościoła górnego 29 marca 1987 r. dokonał ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski. W roku 1988 ukończono budowę przykościelnej kaplicy bł. Jerzego Matulewicza. Rok później pomyślnie zakończono wznoszenie wieży-dzwonnicy, gdzie 1 kwietnia 1992 r. zostały zawieszone trzy dzwony: bł. Jerzy - 570 kg, Jan Paweł II - 989 kg i Matka Miłosierdzia - 1718 kg. Dzwony po raz pierwszy można było słyszeć podczas rezurekcji 19 kwietnia tego samego roku. 31 maja 1993 r. ks. kard. Józef Glemp dokonał uroczystej dedykacji kościoła.  
Parafia pw. NMP Matki Miłosierdzia
13700 wiernych
archidiecezja warszawska
dekanat wilanowski
proboszcz: ks. Marek Otolski MIC
wikariusze:
ks. Tomasz Sadłowski MIC
ks. Grzegorz Leszczyk MIC

duszpasterze:
ks. Zbigniew Grygorcewicz MIC


tel. +48 (22) 842 67 34
fax +48 (22) 651 90 27

Posługa duszpasterska chorym
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii

Warszawa, ul. Sobieskiego 1/9
kapelan: ks. Andrzej Dziedziul MIC
Prezes spółki PROMIC
ks. Łukasz Wiśniewski MIC

Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC
Dyrektor:
Aneta Zbieska

tel. +48 (22) 651 99 70,
tel. +48 (22) 642 50 82
fax +48 (22) 651 90 55
e-mail: wydawnictwo@wydawnictwo.pl
WWW: www.wydawnictwo.pl

Dział Sprzedaży:
tel: +48 (22) 651 90 54

Periodyki:
- miesięcznik „Oremus”;
e-mail: oremus@wydawnictwo.pl
- miesięcznik „Słowo wśród nas”;
e-mail: slowo@wydawnictwo.pl  
Red. naczelny:
ks. Łukasz Wiśniewski MIC
Centrum Pomocników Mariańskich
Dyrektor: ks. Łukasz Wiśniewski MIC (o. Władysław)

Sekretariat: +48 (22) 833 74 05;
Linia modlitwy: +48 (22) 833 32 34
fax +48 (22) 833 32 33
e-mail: spm@marianie.pl
WWW: www.spm.org.pl

Edycja kwartalnika "Z Niepokalaną"
red. naczelny: ks. Łukasz Wiśniewski MIC,
red. prowadzący: Michał Krajski

Sekretariat Misyjny
Dyrektor: ks. Łukasz Wiśniewski MIC
tel. +48 (22) 651 90 29
prowincjał:
ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC
prowincjal@marianie.pl

wikariusz prowincjalny:
ks. Tomasz Sekulski MIC
wiceprowincjal@marianie.pl

sekretarz prowincji:
ks. Piotr Kieniewicz MIC
tel. +48 (22) 642 29 00
kom. +48 697 997 229
e-mail: kuria@marianie.pl
rzecznik prasowy:
ks. Piotr Kieniewicz MIC
kom. +48 697 997 229
e-mail: rzecznikprasowy@marianie.pl

ekonom prowincjalny:
ks. Tadeusz Byczkowski MIC
e-mail: ekonom@marianie.pl

Wicepostulatura sprawy kanonizacyjnej błogosławionych Jerzego Kaszyry i Antoniego Leszczewicza
wicepostulator:
ks. Jan Kosmowski MIC 
archiwum prowincjalne:
ks. Jan Kosmowski MIC
e-mail: archiwum@marianie.pl

redaktor biuletynu "Immaculata":
ks. Piotr Kieniewicz MIC
e-mail: immaculata@marianie.pl  
Ks. Adam Boniecki MIC

Ks. Adam Boniecki MIC

redaktor emeryt "Tygodnika Powszechnego" (fot. Grażyna Makara / Tygodnik Powszechny)
Ks. Tadeusz Byczkowski MIC

Ks. Tadeusz Byczkowski MIC

ekonom prowincji
Ks. Andrzej Dziedziul MIC

Ks. Andrzej Dziedziul MIC

duszpasterz
Ks. Zbigniew Grygorcewicz MIC

Ks. Zbigniew Grygorcewicz MIC

duszpasterz
Br. Andrzej Izdebski MIC

Br. Andrzej Izdebski MIC

zakrystian
Ks. Piotr Kieniewicz MIC

Ks. Piotr Kieniewicz MIC

sekretarz prowincji, rzecznik prasowy
Ks. Jan Kosmowski MIC

Ks. Jan Kosmowski MIC

archiwista
Br. Stanisław Krygier MIC

Br. Stanisław Krygier MIC

Rezydent
ks. Grzegorz Leszczyk MIC

ks. Grzegorz Leszczyk MIC

wikariusz
Br. Krzysztof Migas MIC

Br. Krzysztof Migas MIC

zakrystian
Ks. Marek Otolski MIC

Ks. Marek Otolski MIC

proboszcz
Ks. Tomasz Sadłowski MIC

Ks. Tomasz Sadłowski MIC

wikariusz, prowincjalny duszpasterz powołań
Ks. Tomasz Sekulski MIC

Ks. Tomasz Sekulski MIC

wikariusz prowincjalny, przełożony domu
Ks. Adam Sikorski MIC

Ks. Adam Sikorski MIC

duszpasterz
Ks. Ignacy Urbański MIC

Ks. Ignacy Urbański MIC

ekonom domu
Ks. Łukasz Wiśniewski MIC

Ks. Łukasz Wiśniewski MIC

dyrektor SPM, prezes spółki Marianum, prezes Spółki PROMIC Sp. z o.o.
Ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC

Ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC

przełożony prowincji

Pozostałe placówki