Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Lublin

ul. Bazylianówka 85,
20-144 Lublin
Tel. +48 81 740 82 25

Opis placówki

Dom pw. Niepokalanego Poczęcia NMP jest najmłodszym mariańskim klasztorem w Polsce – erygowano go w roku 1998. Jego istnienie zapewnia pracę duszpasterską w istniejącej tu od 1993 r. parafii. W domu zakonnym mieści się także konwikt dla księży studentów nie-marianów.
Ks. Stanisław Drozdowski MIC

Ks. Stanisław Drozdowski MIC

duszpasterz
Ks. Zygmunt Proczek MIC

Ks. Zygmunt Proczek MIC

rezydent
Ks. Grzegorz Reiss MIC

Ks. Grzegorz Reiss MIC

proboszcz
Ks. Krzysztof Ziaja MIC

Ks. Krzysztof Ziaja MIC

przełożony, student

Pozostałe placówki