Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Lublin

ul. Bazylianówka 85,
20-144 Lublin
Tel. +48 81 740 82 25

Opis placówki

Dom pw. Niepokalanego Poczęcia NMP jest najmłodszym mariańskim klasztorem w Polsce – erygowano go w roku 1998. Jego istnienie zapewnia pracę duszpasterską w istniejącej tu od 1993 r. parafii. W domu zakonnym mieści się także konwikt dla księży studentów nie-marianów.
Ks. Paweł Fedorowicz-Jackowski MIC

Ks. Paweł Fedorowicz-Jackowski MIC

wikariusz
Ks. Roman Frąckowiak MIC

Ks. Roman Frąckowiak MIC

przełożony, proboszcz
Ks. Dariusz Kwiatkowski MIC

Ks. Dariusz Kwiatkowski MIC

duszpasterz, student KUL
Ks. Zygmunt Proczek MIC

Ks. Zygmunt Proczek MIC

rezydent
Ks. Maciej Zachara MIC

Ks. Maciej Zachara MIC

duszpasterz
Ks. Krzysztof Ziaja MIC

Ks. Krzysztof Ziaja MIC

duszpasterz, student

Pozostałe placówki