Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Karaganda

ul. Parovoznaja, 100-004 Karaganda, KAZAKHSTAN

Opis placówki

Kazachstan jest państwem, które leży w mniejszej części w Europie, a w zdecydowanie większej części w Azji. Graniczy z Chinami (1450 km granicy), Kirgistanem (970 km), Turkmenistanem (370 km), Uzbekistanem (2310 km), Federacją Rosyjską (6457 km). Poza tym Kazachstan ma dostęp do Morza Kaspijskiego (największego jeziora świata).

 

Specyficzną atmosferę tego azjatyckiego kraju tworzy surowy klimat i dalekowschodnia egzotyka.

Stolicą Kraju od 1997 r. jest Astana (ok. 0.7 mln mieszkańców), dawniej stolicą była Ałma-Ata. Co do wielkości swojej powierzchni, która wynosi 2.725.300 km kwadratowych jest 9. krajem na Świecie. Liczba ludności to około 15 mln osób. Kazachstan jest także państwem wielonarodowościowym: 52 % - ludność miejscowa – Kazachowie, pozostałe 48 % mieszczą w sobie pozostałe narodowości (jest ich około 120). Z tego też względu w państwie obowiązują w randze języków urzędowych dwa języki: język kazachski, który wchodzi w grupę języków tiurkskich oraz język rosyjski. Powodem zarówno ilości narodowości jak i wielojęzykowości jest fakt, iż Kazachstan był krajem, do którego władza komunistyczna masowo zsyłała ludzi do obozów pracy (łagrów) oraz był krajem masowych deportacji ludzi, z których większość już nigdy nie wróciła do swoich ojczyzn. Na tym terenie żyje w rozproszeniu około pięć tysięcy katolików różnej narodowości. Tak np. jedno z miejsc naszej pracy - Karaganda (nazwa miasta pochodzi od złóż węgla kamiennego, którego w okolicach miasta jest bardzo dużo) jest największym skupiskiem ludności narodowości polskiej.

 

W Kazachstanie za czasów komunizmu pracowali i cierpieli w łagrach i obozach pracy m.in.: ks. Albinus Dumblauskas SJ; ks. Józef Kuczyński; ks. Władysław Bukowiński – „Apostoł Kazachstanu”, którego proces beatyfikacyjny rozpoczęty został na prośbę m.in. hierarchii Kazachstanu. W takich warunkach sytuacja Kościoła, zniszczonego duchowo i materialnie, jest bardzo trudna. Kościół powoli się odradza, ale wciąż potrzebuje nowych, świętych pracowników, poświęconych całkowicie Bogu i Ewangelii, gotowych dźwigać z ludźmi ciężary ich codziennego życia i utrudnienia, które są konsekwencjami komunizmu.

 

Niepodległość Kazachstan uzyskał 16 grudnia 1991 roku.

 

Już od kilkunastu lat marianie z Polski wspierają Kościół w Kazachstanie. Obecnie posługują w Karagandzie, gdzie wybudowali kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła oraz dom zakonny. Przy parafii istnieją wspólnota Neokatechumenalna, kółko Żywego Różańca, grupa Anonimowych Alkoholików oraz Legion Maryi.
W 1998 r. został erygowany mariański dom misyjny w Karagandzie, jednocześnie siedzibie diecezji, ordynariuszem której był wówczas ks. abp Jan Paweł Lenga MIC.

Dom zakonny w Karagandzie pw. Najświętszej Maryi Matki Kościoła został erygowany w 1998 r. Wcześniej jednak (od 1992 r.) dom ten miał status rezydencji. Placówka wchodzi w skład Prowincji Opatrzności Bożej.

 

Parafia pw. NMP Matki Kościoła
ok. 500 wiernych, diec. Karaganda
proboszcz: ks. Grzegorz Burdyński MIC

 
Posługa duszpasterska w parafii Zwiastowania NMP w Abaj
Posługa wobec sióstr zakonnych:
- Siostry Eucharystycznego Jezusa
- Siostry Karmelitanki Bose (pierwszy klauzurowy klasztor na terenie Azji)
Ks. Grzegorz Burdyński MIC

Ks. Grzegorz Burdyński MIC

proboszcz
Ks. Aleksandr Golovko MIC

Ks. Aleksandr Golovko MIC

Duszpasterz
Ks. Przemysław Męch MIC

Ks. Przemysław Męch MIC

przełożony domu

Pozostałe placówki