Dzieła

Marianie w Polsce

Dzieła

Marianie podejmują w Polsce bardzo różne dzieła. Zdecydowaną większość z nich stanowią parafie, choć najbardziej znanym jest Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, przy którym prężnie działa Fundacja SPEM DONARE. Zresztą nie jest to jedyne sanktuarium, w którym pracują marianie. Wśród innych dzieł warto wskazać domy rekolekcyjne i wypoczynkowe, Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, Apostolat Bożego Miłosierdzia w Londynie, oraz  Wydawnictwo PROMIC

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym

Centrum Pomocy Rodzinie

1234
następna strona