Dzieła

Marianie w Polsce

Divine Mercy Apostolate


Apostolat Miłosierdzia Bożego prowadzony przez księży marianów w Londynie zajmuje się szerzeniem kultu Miłosierdzia Bożego w Wielkiej Brytanii poprzez codzienną modlitwę w Godzinie Miłosierdzia, formację członków Apostolatu, głoszenie Słowa Bożego wraz z prowadzeniem dni skupienia i rekolekcji podejmujących tematykę Bożego Miłosierdzia.
Apostolat wydaje także nowe publikacje związane z kultem Bożego Miłosierdzia i kilkakrotnie w ciągu roku wysyła wszystkim członkom Apostolatu materiały formacyjne i edukacyjne.  W pierwszy piątek każdego miesiąca Apostolat prowadzi modlitwy i skupienie w parafii NMP Matki Kościoła na Ealingu w Londynie, a w każdą pierwszą sobotę miesiąca organizuje Dzień Modlitwy z Maryją do Miłosierdzia Bożego w prowadzonej przez niego kaplicy Bożego Miłosierdzia przy 1 Courtfield Gardens w Londynie. Dodatkowo codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:30 w kaplicy Apostolatu odprawiana jest Msza św. w intencji członków Apostolatu i wszystkich apostołów Bożego Miłosierdzie na całym świecie, a o godzinie 15:00 celebrowana uroczyście Godzina Miłosierdzia, która jest również transmitowana on-line.
Odpowiadając na przesłanie Pana Jezusa skierowane do wszystkich przez św. Faustynę i wczytując się w najnowsze nauczanie Papieża Franciszka, jesteśmy zaproszeni do głoszenia radości Ewangelii poprzez różne formy ewangelizacji (Evangelii gaudium, nr 1-3), co też stara się podejmować Apostolat Bożego Miłosierdzia, który jest duchowo złączony ze Stowarzyszeniem Pomocników Mariańskich.