Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Warszawa Praga

ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa
Tel.: (+48) 22 619 51 17 (Dom zakonny)
Tel.: (+48) 22 619 32 21 (Parafia)

Opis placówki

Dom pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes erygowano w roku 1937. Wcześniej, w 1900r. Jadwiga i Wacław Mańkowscy ufundowali w tym miejscu Dom Pracy dla Chłopców, przekazany w 1917r. w administrację marianom. Kontynuowali oni prowadzenie zakładu dla sierot w wieku od 7 do 14 lat. W 1935r. do domu dobudowano kościół, który odtąd służył także mieszkającym w pobliżu wiernym. W czasie II wojny światowej, ze szczególnym nasileniem podczas powstania warszawskiego w 1944r., marianie, pod duchowym przywództwem ks. przełożonego Władysława Łysika MIC, prowadzili dzieło dożywiania najuboższych. W latach 1940-1948 mieścił się tu również dom studiów, po przeniesieniu zaś zakładu do Głuchołaz, także juwenat i scholastykat. Kiedy natomiast marianie zostali przez władze komunistyczne wywiezieni z Bielan, w progi domu praskiego zawitała też część klerykatu. Parafię erygowano w roku 1951, a na przełomie lat 80-tych i 90-tych wybudowano nowy kościół. Posługa tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy kontynuowana jest w stosunkowo młodym dziele, powstałym przed kilkoma laty Hospicjum Domowym.
Ks. Wiesław Cichalewski MIC

Ks. Wiesław Cichalewski MIC

duszpasterz
Ks. Piotr Fedorowicz MIC

Ks. Piotr Fedorowicz MIC

duszpasterz
Ks. Janusz Kobierski MIC

Ks. Janusz Kobierski MIC

duszpasterz
Ks. Stanisław Kosiorowski MIC

Ks. Stanisław Kosiorowski MIC

przełożony, proboszcz
Ks. Tadeusz Kwiecień MIC

Ks. Tadeusz Kwiecień MIC

wikariusz
Ks. Andrzej Lelewski MIC

Ks. Andrzej Lelewski MIC

duszpasterz
Ks. Ludwik Meyerholz MIC

Ks. Ludwik Meyerholz MIC

rezydent
Ks. Paweł Śmierzchalski MIC

Ks. Paweł Śmierzchalski MIC

dyrektor hospicjum
Ks. Edward Tomczyk MIC

Ks. Edward Tomczyk MIC

duszpasterz

Pozostałe placówki