Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Borysów

per. Bannyj 6
Borisov, Minskaja vobl., 222120
Belarus
Tel.: +37 51 77 721 961

Opis placówki

Dom zakonny pw. bł. Jerzego Matulewicza, założony w 1992 r., znajduje się w mieście Borysów, w diecezji mińsko-mohylewskiej. Współbracia z borysowskiej wspólnoty obejmują opieką duszpasterską ludzi na obszarze w promieniu 30 km. Domowi zakonnemu w Borysowie podlega także rezydencja (domy filialne) w Mińsku i Żodzinie.

 

Parafia pw. Narodzenia NMP w Borysowie
3000 wiernych, archidiec. mińsko-mohylewska 
proboszcz – ks. Pavel Padmyshanin MIC
Posługa duszpasterska w Ziembinie i w Nawiszczynie
Parafia pw. św. Michała Archanioła w Okołowie
Ks. Vital Danilovich MIC

Ks. Vital Danilovich MIC

duszpasterz
Ks. Pavel Padmyshanin MIC

Ks. Pavel Padmyshanin MIC

przełożony, proboszcz
Ks. Józef Pietuszko MIC

Ks. Józef Pietuszko MIC

rezydent

Pozostałe placówki