logo
 

Rys historyczny Zgromadzenia Księży Marianów

Założyciel - św. o. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

Odnowiciel - bł. o. Jerzy Matulewicz

Wybitne postaci

bł. Jerzy Kaszyra

bł. Antoni Leszczewicz

Sługa Boży o. Kazimierz od św. Józefa Wyszyński

o. Rajmund Nowicki

o. Krzysztof Szwernicki

o. Wincenty Sękowski

bp Piotr Franciszek Buczys

Sługa Boży o. archimandryta Andrzej Cikoto

Sługa Boży o. archimandryta Fabian Abrantowicz

Sługa Boży ks. Janis Mendriks

ks. Benedikts Skrinda

ks. Władysław Mroczek

br. Bronisław Załuski

ks. Józef Jarzębowski

ks. Zygmunt Trószyński

ks. Władysław Łysik

ks. Marian Wiśniewski

ks. Władysław Lewandowicz

ks. Józef Łuniewski

ks. Eugeniusz Kulesza

bp Czesław Sipowicz

ks. Józef Hermanowicz

ks. Tomasz Podziawo

kard. Vincentas Sladkevičius

ks. Pranas Račiunas

Prowincja Opatrzności Bożej

.


Wydawnictwo PROMIC

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

życie zakonne, zakon, zakony, zakony męskie, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Biuro Pielgrzymkowe MARIANUSZgromadzenie Księży Marianów

Kim jesteśmy

Sługa Boży o. Kazimierz od św. Józefa Wyszyński

Sługa Boży o. Kazimierz od św. Józefa Wyszyński 

 

Czcigodny Sługa Boży o. Kazimierz Wyszyński urodził się 19 VIII 1700 r. w miejscowości Jeziora Wielka k. Warszawy. Na chrzcie otrzymał imiona January Franciszek. Gdy miał dwa lata, rodzina musiała uciekać przed wojskami szwedzkimi plądrującymi kraj. Wyszyńscy mogli powrócić do swych posiadłości dopiero w 1708 r.

 

Zgodnie z wolą ojca Franciszek studiował prawo, przygotowując się do pracy w kancelarii królewskiej. Uczynił ślub odbycia pielgrzymki do grobu św. Jakuba do Compostelli w Hiszpanii. Mimo sprzeciwu rodziny nie zmienił swej decyzji. Wreszcie otrzymał ojcowskie błogosławieństwo i udał się do Rzymu. Przybył do Wiecznego Miasta w październiku 1721 r. i wkrótce udał się w dalszą podróż z grupą pielgrzymów. Z powodu choroby musiał jednak powrócić. W Rzymie uzyskał zamianę swego ślubu na nawiedzenie rzymskich kościołów oraz spełnienie uczynków miłosierdzia.

 

Podczas pobytu w Wiecznym Mieście młody Wyszyński przypadkowo spotkał o. Joachima Kozłowskiego, prokuratora zakonu marianów. Dowiedział się wtedy, że jego brat (który ok. 1716 r. wstąpił do nowicjatu marianów) przyczynił się do wyrządzenia zakonowi wielkich szkód. Dogłębnie poruszony tą wiadomością, oświadczył, że pragnie naprawić to, co jego brat zepsuł i poprosił o przyjęcie go do zakonu. W dniu 18 XI 1723 r. Franciszek przywdział biały habit mariański i otrzymał imię zakonne Kazimierz od św. Józefa. Po powrocie do Polski odbył nowicjat, a w roku 1725 złożył śluby zakonne.

 

Sługa Boży o. Kazimierz od św. Józefa Wyszyński

O. Wyszyński z gałązka w ręku

- symboliczne ukazanie przeszczepienia przezeń zakonu

do Portugalii

 

W rok później otrzymał święcenia kapłańskie. Od początku życia zakonnego o. Kazimierz odznaczał się dążeniem do doskonałości, gorącym nabożeństwem do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP oraz troską o ubogich i społecznie pokrzywdzonych. Podjął także usilne starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego założyciela marianów o. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701). Członkowie wspólnoty wyrazili swoje uznanie dla jego posługi poprzez mianowanie go kolejno: mistrzem nowicjuszy, przełożonym domu zakonnego, prokuratorem w Rzymie, a także, dwukrotnie, generałem: w latach 1737-1741 i 1747-1750.

 

Służąc wspólnocie z wielkim oddaniem, przyczynił się do jej umocnienia i wzrostu oraz, poprzez przyjmowanie kandydatów z różnych krajów Europy, uczynił ją instytucją międzynarodową.

 

W roku 1753 o. Kazimierz udał się do Portugalii, gdzie założył na wzgórzu Balsamao pierwszy mariański klasztor. W tymże klasztorze zmarł 21 X 1755 r. w opinii świętości.

 

 

W kilka lat po jego śmierci został rozpoczęty proces beatyfikacyjny w Portugalii, a następnie w Polsce i w Rzymie. Proces, który został przerwany z powodu rozbiorów Polski w XIX w. oraz zamieszek politycznych w Portugalii, został wznowiony w Rzymie w roku 1953. Wiele łask zostało udzielonych dzięki wstawiennictwu o. Kazimierza. W grudniu 1989 r. papież Jan Paweł II podpisał dekret o heroiczności cnót o. Kazimierza Wyszyńskiego. Teraz nosi on tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

 

Opinia o jego świętości przetrwała 200 lat, zwłaszcza w Portugalii, gdzie przeżyła okres kasaty wspólnot religijnych. Do dziś Portugalczycy nazywają go „Santo Polacco” (święty Polak). To rokuje nadzieję na pomyślne zakończenie procesu beatyfikacyjnego. Ale zależy to także od naszych modlitw w tej intencji. Prośmy o wstawiennictwo o. Kazimierza za nami.

 

 

Czytaj także:

www.marianie.pl/index.php?page=pages&text=137&sub=40

www.marianie.pl/index.php?page=pages&text=137&sub=41

 

 

Niektóre publikacje nt. o. Kazimierza Wyszyńskiego dostępne w języku polskim:

  • Jakimowicz B., Czcigodny Sługa Boży Kazimierz Wyszyński, w: R. Bar (red.), Polscy święci, t. 9, Warszawa 1986, s. 128-169.  
  • Kumala J., Ojciec Kazimierz Wyszyński inspiracją dla Pomocników Mariańskich, Licheń 2005.
  • Tenże (red.), Powołanie i misja. Sługa Boży o. Kazimierz Wyszyński (1700-1755), Licheń 2005.
  • Tenże (red.), Wierny mariańskiej drodze. Materiały z sympozjum historyczno-teologicznego z okazji 250 rocznicy śmierci Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego (1700-1755) (Balsamao, 24 października 2005 r.), Licheń 2007.
  • Pek K. (red.), Patrimonium marianorum. Ojciec Kazimierz Wyszyński (1700-1755) w kontekście swojej epoki, Warszawa-Lublin 2003. 
  • Proczek Z. (red.), Najstarsze świadectwa o Słudze Bożym o. Kazimierzu Wyszyńskim, Warszawa-Stockbridge 2005.
  • Tenże,  Sługa Niepokalanej. Ojciec Kazimierz Wyszyński, marianin, Warszawa 1987.
  • Tenże (red.), Stróż duchowego dziedzictwa marianów. Wybór pism o. Kazimierza Wyszyńskiego, Warszawa-Stockbridge 2004. 
  • Tenże, Śladami Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Kazimierz Wyszyński o Stanisławie Papczyńskim, Licheń 2007.

 

Wiadomości o uzdrowieniach czy innych łaskach otrzymanych od Boga za wstawiennictwem o. Kazimierza Wyszyńskiego, prośby o życiorysy i modlitwy oraz wszelką inną korespondencję prosimy kierować na adres:

 

Postulator Generalny, via Corsica 1, 00198 Roma, Italia

 

tel. (39 06) 853 703 1

fax (39 06) 853 703 22

e-mail: postulmic@marians.it

 
Wydruk strony
ŚWIĘTY STANISŁAW
OD JEZUSA I MARYI
PAPCZYŃSKI

Czy wiesz że...
bł. Jerzy Matulewicz
bł. Jerzy Matulewicz
dał się poznać jako znawca kwestii społecznych, wrażliwy na ludzką biedę. Organizował kursy społeczne, kierował pracą charytatywną, zajmował się ruchem robotniczym.
Rekolekcje
Wyszukiwarka

Konkurs ��w. Izydora 2007

Portal marianie.pl jest jednym z Laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Chrześcijańskich Witryn Internetowych o nagrodę Św. Izydora.


© 2002-2016 marianie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered: ARTplus    designed: combinat.net