.


Wydawnictwo PROMIC

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

życie zakonne, zakon, zakony, zakony męskie, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Biuro Pielgrzymkowe MARIANUSZgromadzenie Księży Marianów

Konstytucje

STATUTY PROWINCJI OPATRZNOŚCI BOŻEJ (fragmenty)STATUTY PROWINCJI OPATRZNOŚCI BOŻEJ (fragmenty)

II. ŻYCIE KONSEKROWANE
ŹRÓDŁA ŹYCIA DUCHOWEGO

 

1. Zawierzenie Opatrzności Bożej

 

Mając na uwadze szczególną wiarę Ojca Założyciela w Opatrzność Bożą, jak również i to, że nasza Prowincja jest pod wezwaniem tej tajemnicy wiary, zachęca się współbraci do kształtowania w sobie i wiernych powierzonych ich pieczy postawy całkowitego zawierzenia Bogu i pokładania w Nim bezgranicznej ufności w sprawach duchowych i doczesnych. Dniem tytularnym naszej Prowincji, w którym uwielbiamy tajemnicę Opatrzności Bożej jest druga niedziela lipca każdego roku.

 

IV. APOSTOLAT
CHARAKTER I ŚRODKI APOSTOLATU

 

17. Apostolat trzeźwości

 

Mając na uwadze wolę Ojca Założyciela i Ojca Odnowiciela oraz sytuację w naszym kraju, należy przez osobisty przykład i działalność duszpasterską położyć szczególny nacisk na apostolat trzeźwości przy współpracy z odpowiednimi ośrodkami świeckimi i kościelnymi.

 

18. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

 

Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Marianów uznaje za pożyteczne dla Kościoła i Prowincji istnienie przy niej stowarzyszenia publicznego pod nazwą Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich.

 

a) Celem Stowarzyszenia jest ściślejsze związanie ze Zgromadzeniem oddanych mu osób, nie należących do niego, lecz pragnących w jego duchu i pod jego ogólnym przewodnictwem dążyć do pełni życia chrześcijańskiego oraz do możliwie czynnego uczestnictwa w apostolskiej misji Kościoła.

 

b) Przy rozwijaniu działalności Stowarzyszenia oraz powoływaniu i organizowaniu jego lokalnych oddziałów należy przestrzegać przepisów prawa kościelnego i cywilnego, jak też pilnie troszczyć się o zachowanie ducha i ustaw Zgromadzenia.

 

c) Dyrektora Stowarzyszenia mianuje spośród członków prowincji przełożony prowincji za zgodą swojej rady.

 

19 . Współpraca Przyjaciół Mariańskich

 

Realizując zachętę Kościoła do dzielenia się duchem własnej rodziny zakonnej oraz myśl bł. Jerzego Matulewicza o współpracy ze świeckimi, współbracia pod kierunkiem przełożonych posłużą się wszelkimi dostępnymi środkami celem rozszerzenia, zjednoczenia i apostolskiego ożywienia kręgów Przyjaciół Mariańskich istniejących w Polskiej Prowincji.

 

20. Współpracownicy stowarzyszeni i zespoleni

 

Zezwolenia na stałe zamieszkanie członka Stowarzyszenia jako współpracownika zespolonego w domu zakonnym oraz na dopuszczenie go do pewnego uczestnictwa w życiu wspólnym i w praktykach pobożnych tego domu, może udzielić pod określonymi przez siebie warunkami – przełożony prowincjalny za zgodą swej rady, po konsultacji z dyrektorem Stowarzyszenia, jak też z przełożonym i członkami odnośnej wspólnoty.

 Wydruk strony
ŚWIĘTY STANISŁAW
OD JEZUSA I MARYI
PAPCZYŃSKI

Czy wiesz że...
Odnowiciel marianów
Odnowiciel marianów
w latach 1918-1925 kierował diecezją wileńską jako jej pasterz. W 1925 został mianowany arcybiskupem i wizytatorem apostolskim na Litwę. Funkcję tę pełnił do śmierci (1927).
Rekolekcje
Wyszukiwarka

Konkurs ��w. Izydora 2007

Portal marianie.pl jest jednym z Laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Chrześcijańskich Witryn Internetowych o nagrodę Św. Izydora.


© 2002-2016 marianie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered: ARTplus    designed: combinat.net