Czy wiesz że?

ciekawostki

Wśród penitentów


Św. O. Stanisława Papczyńskiego w Warszawie był nuncjusz apostolski abp Antonio Pignatelli, który w 1699 r., już jako papież Innocenty XII, udzielił apostolskiej aprobaty zakonowi marianów.
INNOCENTY XII-XIII
Antonio Pignatelli
12 lipca 1691-27 września 1700
 
Antonio Pognatelli urodził się 13 marca 1615 r. w Spinazzoli, jako syn księcia Minervino, pochodził z arystokratycznej rodziny neapolitańskiej. Za pontyfikatu Urbana VIII rozpoczął pracę w kurii. Był kolejno wicelegatem Urbino, gubernatorem Viterbo, nuncjuszem w Toskanii 1652 r. Polsce 1660 r., Wiedniu 1668 r. Papież Innocenty X mianował go inkwizytorem na Malcie.
Klemens X przydzielił mu biskupstwo w Lecce. Innocenty XI 1 września 1681 r. nadał mu godność kardynała, później biskupa Faenzy, mianował legatem w Bolonii i arcybiskupem Neapolu.
Po śmierci Aleksandra VIII odbyło się konklawe trwające pięć miesięcy, wybrany na papieża intronizowany przybrał imię Innocenty XII.
Papież Innocenty XII rozpoczął reformę w Rzymie i Państwie Kościelnym, ograniczył sprzedaż urzędów, zredukował wydatki dworu do koniecznych potrzeb, Dekretem Romanum decet pontificem z 22 czerwca 1692 r. zabronił praktyk nepotyzmu.
Papież utworzył w 1694 r. Kongregację do spraw Dyscypliny Kościelnej i Reformy Zakonów by podnieść poziom moralny duchowieństwa. Papież popierał rozwój misji w Ameryce, Persji i Chinach.
Innocenty XII rozpoczął rozbudowę portów w Civitavecchia Nettuno, by ułatwić rozwój handlu. Pomagał instytucjom charytatywnym, wybudował hospicjum S. Michele dla 300 rodzin, w Pałacu Laterańskim gościł bezrobotnych, biednych i potrzebujących.
Papież Innocenty XII po wahaniach uznał za króla Polski Augusta II Mocnego (1697-1733). W 1699 r. papież zatwierdził regułę pierwszego polskiego Zgromadzenia Marianów. Papież przyjął uroczyście królową Polski Marię Kazimierę wdowę po Janie III Sobieskim, która zamieszkała w Rzymie wraz z synami.
Innocenty XII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.