Czy wiesz że?

ciekawostki

Maleńkie zgromadzenie


jakim są marianie posługuje w wielu krajach: Argentynie i Australii, na Białorusi, w Brazylii i Czechach, na Filipinach, w Indiach, Kamerunie i Kazachstanie, na Litwie i Łotwie, w Niemczech, Polsce, Portugalii i Rwandzie, na Ukrainie, w USA i we Włoszech.  Czasem to tylko pojedynczy współbracia, czasem dziesiątki i setki. Ale wciąż potrzeba nowych robotników na niwie Pańskiej...