Bądź na bieżąco

Aktualności

Zesłani w miejsce, gdzie niczego nie było


Spośród wielu placówek, gdzie posługują Marianie jest jedno miejsce, które ma za sobą bardzo trudną, a dla wielu tragiczną historię. Tajynsza to miejscowość w Kazachstanie, która była ostatnim punktem kolejowej podróży Zesłańców z 1936 roku. Byli określani „wrogami narodu”. Po skonfiskowaniu im majątków wywożono ich do Kazachstanu i na Syberię.
Dla Polaków wywożonych do Kazachstanu miejscem zbornym była właśnie Tajynsza, gdzie przywożono ich bydlęcymi wagonami. Stąd ciężarówkami przewożono ich w głąb stepów, w miejsca, gdzie niczego nie było poza palikiem (tzw. „toczką”) wbitym w ziemię. Surowe zimy, głód, choroby, dziesiątkowały ludność, a wśród niej bardzo często umierały dzieci. Zesłańcy mieli jedynie wspomnienie Ojczyzny i wiarę, że Bóg o nich nie zapomina dlatego tak mocno się jej trzymali strzegąc modlitewników, krzyży, obrazków jak największego skarbu.

Sześć lat temu za sprawą Ks. Alexeya Mitsinskiyego MIC, posługującego od kilku lat w Tajynszy zrodził się pomysł zebrania najważniejszych faktów historycznych o czasach zsyłek, ale przede wszystkim świadectw tych, którzy te trudne czasy przeżyli. Tak powstała licząca ponad 400 stron książka pt. „Tam niczego nie było. Niczego nie było i bardzo umierali. Wywózki Polaków do północnego Kazachstanu (Tajynsza) 1936-1938”.
Autorami książki są: Wojciech Jasiakiewicz - historyk, anglista, doktor habilitowany w zakresie literaturoznawstwa, emerytowany profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor książek i artykułów dotyczących kulturowych relacji polsko-brytyjskich w okresie powstania listopadowego i styczniowego.
Agnieszka Gutkowska - doktor nauk prawnych, kryminolog, adwokat, Adiunkt w Zakładzie Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także w Studium Europy Wschodniej UW na specjalizacji Rosja-Azja-Kaukaz.

Publikacja zawiera archiwalne materiały i dokumenty, które w wiarygodny sposób pozwolą zachować pamięć o minionych, jakże trudnych czasach.
Jak stwierdził prof. dr hab. Zbigniew Karpus z UMK: „Publikacja (…) wypełnia dotkliwą lukę w badaniach nad sytuacją Polaków przebywających w północnym Kazachstanie. Poszerza (…) w znaczący sposób naszą wiedzę o sytuacji Polaków zesłanych przez władze sowieckie w drugiej połowie lat 30-ych do Kazachstanu. Wypełnia (…) także dotkliwą lukę w polskiej historiografii, ponieważ dotąd taka praca poświęcona Polakom mieszkającym, nie ze swej woli w północnym Kazachstanie, nie ukazała się".

Informacje o możliwości nabycia książki można znaleźć na stronie:
www.tajynsza.marianie.com

Na zdjęciach poniżej: widok na Step, dworzec kolejowy w Tajynszy, tablica upamiętniająca przyjazdy transportów z Zesłańcami, okładka książki, "toczka" oraz modlitewnik Zesłańców.