Bądź na bieżąco

Aktualności

Wizytacja generalna w Prowincji Opatrzności Bożej


16 marca, wizytą Ojca Generała i jego wikariusza w domu licheńskim Zgromadzenia Księży Marianów, rozpoczął się cykl wizytacji generalnych w domach i rezydencjach mariańskich w Polsce. Konstytucje zgromadzenia polecają, aby przełożony generalny co trzy lata wizytował wszystkie prowincje i domy. Może to robić osobiście lub za pośrednictwem delegowanego wizytatora, w tym celu, by lepiej je poznać, jak również umocnić oraz uporządkować ich życie zakonne i apostolat.

 

Po wizytacji placówek na Białorusi (sierpień 2006), w Niemczech (listopad 2006) oraz w Anglii (styczeń 2007), które należą do Prowincji Opatrzności Bożej, nadszedł czas pobytu ojców wizytatorów w placówkach w Polsce, który potrwa kilka miesięcy – do października. W międzyczasie zwizytowane zostaną również domy Wikariatu Czesko-Słowackiego, również podlegającego Prowincji Opatrzności Bożej.

 

W trwającej obecnie wizytacji przełożonemu generalnemu, o. Janowi M. Rokoszowi MIC, pomocą służą jego radni: ks. Marek Szczepaniak MIC, ks. Joseph Roesch MIC, ks. Andrzej Pakuła MIC oraz ekonom generalny – ks. Piotr Fedorowicz MIC.