Bądź na bieżąco

Aktualności

Warszawa: Śp. ks. Władysław Ciągło MIC (1965-2021)


23 kwietnia 2021 roku zmarł nagle w późnych godzinach wieczornych ks. Władysław Ciągło MIC, duszpasterz na warszawskich Stegnach. Pogrzeb będzie miał miejsce w środę, 28 kwietnia 2021 roku o godz. 12:00 w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Warszawie, ul. św. Bonifacego 9.
Ks. Władysław Ciągło MIC, syn Władysława i Janiny zd. Bodziony, urodził się 26 kwietnia 1965 roku w Stadłach, a 16 maja 1965 roku został ochrzczony w Podegrodziu, rodzinnej parafii św. Stanisława Papczyńskiego. W Stadłach rozpoczął naukę w szkole podstawowej, kontynuowaną po jej rozwiązaniu w Podegrodziu. Liceum zawodowe w Nowym Sączu ukończył w 1984 roku, zdobywając zawód: mechanik obróbki skrawaniem.
Odbywszy postulat w Lublinie, został przyjęty do nowicjatu w Skórcu, gdzie 8 września 1985 roku złożył pierwszą profesję. Studia seminaryjne odbył w WSD Księży Marianów w Lublinie. Święcenia prezbiteratu przyjął w Warszawie, na Stegnach, 16 czerwca 1991 roku z rąk Bpa Władysława Miziołka, sufragana warszawskiego. Po święceniach pracował najpierw w Drietomie, k/Trencina na Słowacji. W 1994 roku został proboszczem w Brumov-Bylnice oraz administratorem parafii w Nedašov na Morawach w Republice Czeskiej. 8 grudnia 1994 roku został drugim radnym nowoutworzonego Wikariatu Prowincjalnego w Czechach i Słowacji, w 1997 roku został mianowany pierwszym radnym, a już rok później – przełożonym Wikariatu, który to urząd pełnił do 2005 roku. Przeniesiony w 1998 roku do domu zakonnego w Hrádku został tam przełożonym i ekonomem oraz administratorem tamtejszej parafii. W 2001 roku został ponadto administratorem parafii Trhový Stepanov oraz Soutice. 1 stycznia 2003 roku ustanowiony został proboszczem w Hrádku i wi­kariuszem w parafiach Trhovy Stepanov oraz Soutice. W 2005 roku został I radnym domu w Hrádku, pełniąc nadal funkcję tamtejszego ekonoma. W 2007 przeniesiony został do rezydencji Dudince na Słowacji i mianowany tamtejszym ekonomem.
W 2009 roku został przeniesiony do Prowincji NMP Matki Miłosierdzia w USA, celem przygotowania się do misyjnej pracy na Filipinach. Należał do domu w Waszyngtonie i w Darien. Na Filipiny, należące do Wikariatu Generalnego w Azji ostatecznie trafił w 2012 roku, najpierw do domu w El Salvador, potem w domu formacyjnym w Davao (2015) i po­nownie w El Salvador (2017). Przez jedną kadencję był wiceprzełożonym Wikariatu Azjatyckiego. W sierpniu 2020 roku został przeniesiony do Polski, gdzie dołączył do wspólnoty na warszawskich Stegnach. Zmarł nagle, 23 kwietnia 2021 roku.