Bądź na bieżąco

Aktualności

Warszawa-Licheń: Śp. br. Edward Zaborek MIC (1972-2022)


W Warszawie, w szpitalu onkologicznym na Fieldorfa, po południu niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego, zmarł br. Edward Zaborek MIC, członek wspólnoty licheńskiej.
Br. Edward Zaborek, urodził się 8 stycznia 1972 roku w Pasłęku, jako pierwszy z dwóch synów Bolesława i Marty. W Pasłęku ukończył szkołę podstawową i zasadniczą szkołę zawodową, uzyskując w roku 1991 zawód stolarza. Rok później, 21 października 1992 roku, zgłosił się do Zgromadzenia Księży Marianów jako kandydat na brata zakonnego. 10 stycznia 1993 przyjechał do Stoczka Klasztornego i 27 stycznia 1993 roku oficjalnie rozpoczął tam postulat pod kierunkiem ks. Henryka Kulika MIC, a później w lipcu - już razem z kandydatami do klerykatu - pod kierunkiem ks. Krzysztofa Wojcieszaka MIC. Nowicjat odbył w Skórcu (1993-1994) pod kierunkiem ks. Wiktora Gumiennego MIC; tam też złożył na ręce ówczesnego generała, ks. Adama Bonieckiego MIC, swoją pierwszą profesję 8 września 1994 roku, choć – zapewne z przejęcia – na formule profesji wpisał datę 8 sierpnia 1994 roku.

Pierwszym miejscem pracy po ślubach, w junioracie prowadzonym przez wiceprowincjała, ks. Antoniego Skwierczyńskiego MIC, były warszawskie Stegny. Był tu furtianem i zakrystia­nem. W 1996 roku został przeniesiony do domu w Licheniu, kontynuując jednocześnie formację junioracką. W związku z wykonywanymi w sanktuarium obowiązkami (pracował w kancelarii) poprosił – i otrzymał – o przywilej noszenia sutanny. Profesję wieczystą złożył przy grobie Św. Stanisława na Mariankach w Górze Kalwarii26 sierpnia 1998 roku.

Trzecim domem, do którego w 2007 roku został skierowany br. Edward, był Stoczek Klasztorny. Rok później został przeniesiony do domu seminaryjnego w Lublinie, zaś w lutym 2010 roku skierowany został do domu prowincjalnego na warszawskich Stegnach, gdzie przez kilka lat spełniał obowiązki furtiana. W 2017 roku otrzymał dekret przenoszący go na Cyrhlę, ale do zakopiańskiej wspólnoty ostatecznie nie dołączył z racji na konieczną terapię i rekonwalescencję. W 2018 roku został skierowany do domu zakonnego w Licheniu, gdzie ofiarnie pomagał w domu opiekując się starszymi braćmi. W 2022 roku powróciła jego własna choroba, w szybkim tempie wyniszczając jego organizm. Zmarł w warszawskim szpitalu onkologicznym na Fieldorfa 29 maja 2022.

Pogrzeb br. Edwarda będzie w czwartek, 2 czerwca 2022 r. o godz. 13:00 (różaniec); 13:30 (Msza św.) w kościele św. Doroty w Licheniu Starym.