Bądź na bieżąco

Aktualności

Wakacyjny wypoczynek dzieci w Kazachstanie


W Polsce wakacje dopiero się rozpoczęły, ale w dalekim Kazachstanie trwają już od miesiąca. Dlatego też, posługujący tam nasi współbracia mają już za sobą kilka zorganizowanych dla dzieci i młodzieży obozów formacyjno-wypoczynkowych. Dla tych dzieciaków, często jest to jedyna okazja, by móc poczuć smak prawdziwego dzieciństwa, pośmiać się, pobawić, posłuchać o Panu Bogu, a dla niektórych… zjeść normalny posiłek.
Marianie z Kazachstanu (Karagandy i Tajyszy) i współpracujące w nimi Siostry Nazaretanki z Tajyszy wykorzystały pierwszy miesiąc, trwających w Kazachstanie wakacji, na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci niekiedy z bardzo ubogich i patologicznych rodzin. Dzielą się z nami tym, co już udało się przeprowadzić.

Karaganda

W dniach 7-10 czerwca 2022 r. w naszym Oratorium w Karagandzie odbył się obóz dla dziewczynek. Uczestniczyło w nim 18 osób. Tematem obozu były dwie biblijne niewiasty: Maria i Marta. W czasie obozu dziewczynki uczestniczyły w katechezach, liturgii Mszy świętej. Był specjalnie przygotowany program, który pomógł dzieciom poznać dwie postacie postawy, zapoznać się z ich osobowościami i odnajdywać w każdej z uczestniczek postawy Marii i Marty w ich codziennym życiu. W programie obozu były również wyjścia do klasztoru Sióstr Karmelitanek, nad jezioro, był również zorganizowany wesoły wieczór z ogniskiem. Uczestniczki nocowały w Oratorium oraz korzystali z całodniowego wyżywienia.

W dniach 13-16 czerwca 2022 r. również w pomieszczeniach Oratorium miał miejsce obóz dla chłopców. Uczestniczyło w nim 10 osób. Temat obozu: Ojciec. Treści przekazywane w tym czasie, miały pokazać chłopcom Boga, który jest dla nas dobrym Ojcem, który nas kocha, przebacza i przyjmuje takimi, jakimi jesteśmy. Wszystkie przekazywane treści miały pomóc uczestnikom inaczej zobaczyć ich ziemskich ojców. W czasie obozu chłopcy uczestniczyli w katechezach i Mszy, oglądali filmy oraz wyjeżdżali poza Karagandę: do Abaja (kaplicy dojazdowej) w step i góry Kurminki. Były również zajęcia typowo męskie, takie jak rozpalanie ogniska i strzelanie z wiatrówki. Uczestnicy nocowali w naszym Oratorium oraz korzystali z całodniowego wyżywienia.

W dniach 20-24 czerwca 2022 r., w diecezjalnym centrum w Saraniu oddalonym o około 30 km od Karagandy odbył się obóz dla wszystkich dzieci. Uczestniczyło w nim 35 osób. Temat obozu: Dziki zachód. Głównymi treściami było pokazanie czterech żywiołów, które są darem od Boga, a my powinniśmy uczyć się z nich właściwie korzystać. W tym czasie program obejmował gry i zabawy na świeżym powietrzu, katechezy i liturgie. Jeden z dni był wyjściem w step i zakończył się odpoczynkiem nad jeziorem. Nie zabrakło również wesołych wieczorów i dyskoteki. Ważną rolę odegrali animatorzy (młodzież parafii), którzy sami kiedyś przeżywali podobne kolonie jako uczestnicy, a teraz są gotowi pomagać wychowawcom. Uczestnicy nocowali w ośrodku diecezjalnym oraz korzystali z całodniowego wyżywienia.

Tajysza

W dniach 20-25 czerwca 2022 r., w naszym domu zakonnym w Tajyszy, Siostry Nazaretanki współpracujące z marianami, poprowadziły półkolonie dla dzieci pod hasłem: „Wakacje z Bogiem”. Każdego dnia w godzinach od 14.30–18.00 grupka około 20 dzieci uczestniczyła w krótkiej katechezie, a następnie wspólnie omawiano przypowieści biblijne. Był także czas na zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Przy sprzyjającej pogodzie organizowano zabawy na świeżym powietrzu. W razie niepogody dobrą zabawę zapewniały gry planszowe. Ostatniego dnia wszystkie dzieci wraz ze swymi rodzicami modliły się podczas Eucharystii, która zakończyła spotkania. Półkolonie mogły się odbyć dzięki zapleczu lokalowemu, jakie daje nowo wybudowany dom zakonny i parafialny wyposażony w odpowiednie salki.