Bądź na bieżąco

Aktualności

Vilani, Łotwa: Konferencja naukowa o Słudze Bożym o. Jānisie Mendriksie MIC.


W ramach obchodów stulecia działalności marianów na Łotwie, 10 maja b.r. w klasztorze Viļāni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Sługa Boży Jānis Mendriks – świadek wiary", zorganizowana przez delegata generalnego ds. kanonizacyjnych Zgromadzenia Marianów ks. Andrzeja Pakułę MIC.
We wprowadzeniu do konferencji ks. Pakuła przedstawił przebieg i perspektywy procesu beatyfikacyjnego o. Jānisa Mendriksa, zaznaczając, że dzięki przeprowadzonym już badaniom jest uzasadniona nadzieja, że zostanie on włączony w poczet błogosławionych uznany błogosławionym, a jego kult zostanie zatwierdzony w Kościele. Poinformował również, że ks. Dmitrijs Artjomovs MIC zostanie mianowany przez wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego, jego obowiązkiem będzie dbanie o dokumentację.
Podczas konferencji wygłoszono trzy referaty. Ks. Dmitrijs Artjomovs MIC, dr teol., w referacie "Źródła historyczne do badania biografii Sługi Bożego Jānisa Mendriksa - stan badań" przedstawił aktualny zbiór źródeł historycznych, wskazując, że są dostępne i opisane dziesiątki dokumentów, które dotyczą życia Sługi Bożego, jego męczeńskiej śmierci w obozie w Workucie, a także przekonania wiernych, że oddał życie w obronie wiary.
Polski badacz ks. Jan Kosmowski MIC, dr hist., wygłosił wykład "Życie Sługi Bożego Jānisa Mendriksa w kontekście prześladowań Kościoła katolickiego". Szczególny wskazał na antyreligijną politykę ZSRR, która doprowadziła do śmierci wielu chrześcijan skazanych w trybie pozasądowym za "działalność antyradziecką", w tym wielu duchownych. Ten kontekst historyczny jest również bardzo ważny dla zrozumienia decyzji podjętych przez ks. Jānisa Mendriksa, który z jednej strony "nie szukał śmierci", ale w chwili niebezpieczeństwa, gdy wielu więźniom groziło rozstrzelanie, chciał być z nimi, nie wykorzystując możliwości uniknięcia śmierci.
Ks. Andris Ševels MIC, dr teol., wygłosił referat na temat "Życie duchowe Sługi Bożego Jānisa Mendriksa w świetle jego pism", wykazując, że profil życia duchowego Sługi Bożego szczególnie cechuje się jego pobożnością maryjną, eucharystyczną, miłością duszpasterską, troską o każdą powierzoną mu osobę i szczerą radością z nawrócenia grzeszników.
Konferencja zakończyła się dyskusją, podczas której wykazano nieścisłości w prezentacjach i określono plan działania dla marianów na Łotwie w ramach procesu beatyfikacyjnego o. Mendriksa.
Ojciec Jānis Mendriks urodził się w 1907 roku w parafii Kalupe, wstąpił do Zgromadzenia Marianów w wieku dwudziestu lat, święcenia kapłańskie otrzymał 1938 roku. Służył jako wikariusz w parafii Viļāni, był proboszczem parafii Ostrone. Podczas II Wojny Światowej został skazany na śmierć przez niemieckie władze okupacyjne, dlatego został zmuszony do ucieczki i do końca wojny ukrywał się u wiernych w Lamiņi, Talsi, Tukums i innych parafiach. Po wojnie służył w Talsi, Ārlavie, Sabile, Kandavie, Višļi. Ostatnim miejscem jego posługi były parafie Elerne i Jaunborne.
Aresztowany w 1950 r., został oskarżony o działalność antyradziecką i skazany na dziesięć lat obozu pracy w Workucie.
W 1953 r., podczas buntu zdecydował się pozostać wraz z więźniami, którzy byli w niebezpieczeństwie śmierci, ponieważ postanowiono zmusić więźniów do wyjścia do pracy. Według świadka i przyjaciela o. Jānisa, miał on powiedzieć, że jako ksiądz musi wykonywać swoją posługę tam, gdzie życie ludzi jest zagrożone. Został rozstrzelany wraz z innymi więźniami.
Dziennik i dwa listy Jānisa Mendriksa zostały opublikowane w 2019 roku w języku łotewskim, zaś w 2021 roku – po polsku.
W związku toczącym się procesem beatyfikacyjnym, który rozpoczął się w 2003 r., prosimy wiernych o modlitwę, aby Sługa Boży Jānis Mendriks został beatyfikowany oraz zachęcamy do modlitwy w różnych potrzebach za jego wstawiennictwem.
Prosimy o informowanie Księży Marianów na Łotwie o otrzymanych łaskach.