Bądź na bieżąco

Aktualności

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia


Już od 29 listopada, modląc się nowenną, wszyscy Marianie przygotowują się do swojego patronalnego święta czyli Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W 1854 roku papież Pius IX ogłosił konstytucję apostolską Ineffabilis Deus (Niewysłowiony Bóg), w której uznał dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Marianie, powołani do istnienia jako zakon, za sprawą św. Ojca Stanisława Papczyńskiego już od 1670 roku Misterium Niepokalanego Poczęcia i szerzenie kultu Niepokalanej Dziewicy uczynili jednym z głównych charyzmatów swojej obecności i działalności w Kościele.

Założyciel Marianów tak pisał zwracając się do swoich duchowych synów: „Byście jednak nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej macie szerzyć cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Bogurodzicy Dziewicy, na miarę waszych sił oraz z najwyższym wysiłkiem, pobożnością i zapałem wspomagać modlitwą dusze wiernych zmarłych poddanych karom czyśćcowym, zwłaszcza żołnierzy i zmarłych wskutek zarazy” (Reguła życia).

To, do szerzenia czego nawoływał O. Papczyński swoich współbraci, doprecyzował ponad 200 lat później Papież Pius IX ogłaszając dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. W bulli "Ineffabilis Deus" napisał:
„ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest dla wszystkich Marianów dniem szczególnym. Podczas sprawowanej w tym dniu Mszy św. konwentualnej (gromadzącej wszystkich współbraci danej wspólnoty zakonnej) wszyscy marianie odnawiają swoje śluby zakonne (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) oraz przyrzeczenie wytrwania w Zgromadzeniu aż do śmierci. Przypominają sobie także w ten sposób polecenie św. Założyciela, by głosić chwałę Boga za łaskę udzieloną Matce Najświętszej oraz by z większym zapałem zaangażować się w prawdy wynikające z tego Misterium.