Bądź na bieżąco

Aktualności

Świętujmy razem...


Sejm RP przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 roku ustanowił, jakże ważne, Święto Chrztu Polski. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.
Święto Chrztu Polski staje się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek jej państwowości - napisali inicjatorzy bardziej uroczystego przeżywania tego dnia w naszej Ojczyźnie.

Zapraszamy do podjęcia szerszej refleksji nad tym niezwykle ważnym wydarzeniem w naszej historii, od którego minęło już 1057 lat.

Więcej informacji i materiałów związanych ze świętem na stronie: http://swietochrztu.pl/