Bądź na bieżąco

Aktualności

Święcenia kapłańskie w Skórcu


W Sanktuarium Krzyża św., w Skórcu koło Siedlec, 6 września odbyły się święcenia kapłańskie diakona Konrada Okwiecińskiego. Uroczystej Eucharystii sprawowanej o godz. 11.00 przewodniczył Ordynariusz Diecezji Siedleckiej bp Kazimierz Gurda. On także udzielił święceń prezbiteratu mariańskiemu diakonowi.
W uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina dk. Konrada, spora liczba marianów, którzy przyjechali z różnych domów Polskiej Prowincji, byli nawet obecni marianie ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Aby wspierać modlitwą kandydata do święceń przybyli również parafianie z mariańskiej placówki na warszawskiej Pradze (rodzinnej parafii ks. Konrada) wraz z ks. Proboszczem oraz skórzeccy parafianie, pośród których ks. Konrad będzie posługiwał, gdyż decyzją władz zakonnych po święceniach został skierowany do pracy właśnie w Skórcu.

Ordynariusz diecezji, bp Kazimierz Gurda w homilii skierowanej do uczestników liturgii wskazał na wielkość daru, jakim jest kapłaństwo oraz zakreślił zadania, jakie wynikają z przyjętych święceń. Zwracając się wprost, jeszcze przed udzieleniem święceń, do dk. Konrada, przywołał słowa z pierwszego czytania, w którym poganie prosili apostołów: „Chcemy widzieć Jezusa”. Polecił, aby dk. Konrad przyjął to słowo do serca jako skierowane wprost do niego. Wielu ludzi przychodzi bowiem dzisiaj poszukując Jezusa. Zadaniem każdego chrześcijanina, a w szczególny sposób każdego kapłana jest ukazywanie prawdziwego oblicza Jezusa Chrystusa - jedynego Zbawiciela człowieka. Ks. Bp Gurda wskazał, by to zadanie było wyzwaniem dla neoprezbitera.

Na zakończenie liturgii ks. Konrad dziękując wszystkim za udział w uroczystości poprosił wszystkich zebranych o modlitwę, by jego posługiwanie było faktycznie niesieniem Jezusa innym i wypełnianiem woli Zbawiciela.