Bądź na bieżąco

Aktualności

Sulejówek: Trwają renowacje zakonne


Dom Rekolekcyjny im. Kazimierza Wyszyńskiego w Sulejówku gości obecnie grupę 18 marianów (głównie z Polski, choć są też współbracia z zagranicy), którzy uczestniczą w renowacjach zakonnych, jakie co pięć lat powinien odbyć każdy profes wieczysty Zgromadzenia.
Moderatorem tegorocznych renowacji letnich (będą jeszcze renowacje jesienne w Grzybowie) jest ks. dr Łukasz Mazurek MIC, na codzień pracujący w Apostolacie Miłosierdzia Bożego w Londynie. Przygotowana przez niego lista tematów, podejmujących różne aspekty życia wiary, konsekracji zakonnej czy mariańskiego charyzmatu, została rozdzielona pomiędzy uczestników spotkań. Każdy prelegent ma do dyspozycji pół godziny, by przedstawić zadany mu temat, ale też, by zagaić dyskusję. Co ważne, zarówno wprowadzenie jak i następująca po nim wymiana opinii pokazują zaangażowanie uczestników renowacji w życie duchowe.

Kilka tematów powierzonych zostało gościom - m.in. siostrom dominikankom z Broniszewic, które za pomocą łączy internetowych wprowadziły renowantów w kulisy swojej pracy z porzuconymi chłopcami, czy br. Michałowi Hincowi OFMCap, który jako doświadczony terapeuta porządkował zagadnienia związane z relacjami zakonnika i kapłana.

Renowacje trwają trzy tygodnie, Z jednej strony jest to czas przeznaczony na formację, dlatego program przewiduje zarówno wykłady i dyskusje na różne istotne dla życia zakonnego tematy, jak i wspólną modlitwę. Z drugiej - są czasem odpoczynku, gdyż współbracia są zwolnieni ze swoich codziennych prac. Stąd w programie przewidziano wiele czasu wolnego na spacer, modlitwę czy wspólną rekreację. Zdarzają się również wspólne wycieczki - do Skórca i na Marianki, do grobu Założyciela. Trzeba zauważyć, że w wielu lokalnych wspólnotach wymogi organizacyjne pracy duszpasterskiej nie pozwalają współbraciom na wyjazd dłuższy niż 7-12 dni. Dla niektórych zatem czas renowacji (narzucony przez prawo zakonne) jest jedyną okazją, by przynajmniej raz na pięć lat oderwać się na dłużej od nawału codziennych obowiązków i choć trudno to określić urlopem, niewątpliwie sprzyja regeneracji sił, tak fizycznych, jak i duchowych.