Bądź na bieżąco

Aktualności

Śp. Ks. Leonid Tkachuk MIC (1958-2021)


19 listopada 2021 roku, zmarłw Charkovie na Ukrainie ks. Leonid Tkachuk MIC, wieloletni przełożony marianów na Ukrainie. Przeżył 63 lata, z czego 40 w Zgromadzeniu Księży Marianów, 37 jako kapłan.
Ojciec Leonid Tkachuk urodził się 16 lipca 1958 r. w rejonie winnickim, we wsi Litina. Ukończył liceum w Litinie. W latach 1976-1979 odbył obowiązkową służbę wojskową we Flocie Czarnomorskiej ZSRR, w Sewastopolu na Krymie. Po opuszczeniu wojska rozpoznał swoje powołanie do kapłaństwa i wstąpił do Seminarium Duchownego w Rydze na Litwie.
W seminarium postanowił wstąpić do Zgromadzenia Księży Marianów od Niepokalanego Poczęcia NMP, zainspirowany życiem bł. Jerzego Matulaitisa, odnowiciela Księży Marianów. Pierwszą profesję złożył 8 września 1981 roku, zaś 8 listopada 1984 r. złożył śluby wieczyste. Co trochę niezwykłe, święcenia kapłańskie przyjął jeszcze przed profesją wieczystą, 3 czerwca 1984 r. w Rydze.
Przez jakiś czas ks. Leonid pracował na Łotwie, po wrócił do Winnicy na Ukrainie. Pracował w trudnych warunkach byłego Związku Radzieckiego. W 1986 został mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja we wsi Czerniowce, w obwodzie winnickim. W tym czasie na Markhlivce koło Czerniowiec była tylko mała kaplica. W latach 1988-1997 pełnił funkcję Przełożonego Wspólnoty Księży Marianów na Ukrainie. W 1986 roku wraz z parafianami z Czerniowiec podjął starania o zwrot katolickiej świątyni, którą komuniści zrujnowali i zamienili na kino. W 1989 r. wraz z parafianami ks. Leonid udał się do Moskwy, aby otrzymać od Gorbaczowa dekret przywracający zniszczony kościół wspólnocie katolickiej w Czerniowcach. Odzyskany kościół św. Mikołaja udało się wyremontować dzięki ogromnemu zaangażowaniu ks. Leonida i parafian. Zaproszony z Polski biskup na nowo konsekrował świątynię w 1991 roku. Poza kościołem w Czerniowcach, obdarzony dobrym zdrowiem i silnym duchem O. Leonid, gorliwie pracował w rejonie czerniowieckim, mohylewsko-podolskim. Z miłością wspomina go parafia Miłosierdzia Bożego w Lisovye Rachny, a także Sokół pod Czerniowcami, gdzie zbudował świątynię, zaś w Mohylewie Podolskim kaplicę i fundamenty pod kościół.
W 1996 roku, na prośbę bpa Jana Olszańskiego i za zgodą wyższych przełożonych Zgromadzenia Księży Marianów, ks. Leonid został mianowany proboszczem parafii św. Klemensa w Sewastopolu. Od 1999 r. był wikariuszem generalnym biskupa Krymu. Zdecydowanie domagał się od lokalnych władz zwrócenia starego kościoła katolickiego w centrum Sewastopola, który został zamieniony na kino „Przyjaźń”. W 2008 r. Przełożony Generalny desygnował ks. Leonida na rektora parafii Świętej Rodziny w Charkowie, zlecając mu dokończenie budowy nowej świątyni i klasztoru. Z Bożą pomocą i dzięki ofiarom wielu dobrodziejów budowa została ukończona i w 2017 roku, kiedy Kościół obchodził 100. rocznicę objawień Matki Boskiej w Fatimie, nowo wybudowany kościół został konsekrowany przez biskupa Stanisława Shirokorodyuka, kursowego kolegę ks. Leonida i jego wielkiego przyjaciela. W 2018 O. Leonid powrócił do Sewastopola; 3 czerwca 2018 r. kościół św. Klemensa został zwrócony katolikom. Niestety, w kwietniu 2021 r. ks. Leonid doznał udaru mózgu, po którym nie mógł już powrócić na Krym. W czerwcu 2021 został mianowany rezydentem parafii św. Mikołaja we wsi Czerniowce. Na początku października 2021 r. podczas operacji w szpitalu w Winnicy ks. Leonid przeżył trzeci udar. Przez ponad miesiąc nie odzyskał przytomności i rankiem 19 listopada 2021 r. zmarł. Został pochowany w pobliżu kościoła parafialnego św. Mikołaja 22 listopada 2021 r.