Bądź na bieżąco

Aktualności

Śp. bp Juozas Žemaitis MIC (1926-2021)


5 października 2021 roku, w wieku 95 lat zmarł w Mariampolu na Litwie Biskup Juozas Žemaitis. W Zgromadzeniu przeżył 35 lat, wstąpiwszy jako kapłan w 37 lat po święceniach. W dwa lata po pierwszej profesji został biskupem - jako biskup przeżył lat 33.
Ukończył seminarium w Kownie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1949. Do Zgromadzenia wstąpił jako zasłużony dla diecezji wyłkowyskiej kapłan  w 1986 roku. Dwa lata później został ustanowiony biskupem tytularnym Tabaikary i administratorem apostolskim diecezji Wyłkowyszki (Vilkaviškis) na Litwie, zaś po odzyskaniu przez Litwę niepodległości i normalizacji stosunków państwo-Kościół – w 1991 roku został pierwszym biskupem diecezjalnym na tej stolicy od wybuchu II wojny światowej. Ożywił diecezję zarówno strukturalnie jak i duchowo. Ostatnie niemal dwadzieścia lat życia spędził w Mariampolu, będąc prawdziwym ojcem dla mieszkańców miasta, tak jak wcześniej był nim dla swojej diecezji. Pochowany został w Mariampolu.