Bądź na bieżąco

Aktualności

Skórzec: Święcenia diakonatu br. Krzysztofa Zabłockiego MIC


Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda udzielił święceń diakonatu bratu Krzysztofowi Zabłockiemu MIC z parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu. To pierwsza taka uroczystość we wspólnocie Księży Marianów - zaznaczył ks. Piotr Wojtyła MIC. Proboszcz skórzeckiej parafii dodał, że dotychczas w tej wspólnocie odbywały się tylko śluby zakonne.
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Gurdy, rozpoczęła się przed południem. Uczestniczyli w niej wszyscy bracia zakonni na czele z ks. Tomaszem Nowaczkiem MIC,  przełożonym prowincjalnym Zgromadzenia Księży Marianów, a także kapłani z diecezji siedleckiej, wierni świeccy i  bliscy. W uroczystości wziął także udział ks. Jan Pałubicki z parafii św. Jakuba Apostoła w Tucholi (diec. pelplińska), skąd pochodzi diakon.

„Droga, jaką brat Krzysztof przebył, aby otrzymać święcenia diakonatu w Skórcu jest długa” - mówił w homilii Biskup Gurda.  „Na początku tej drogi stanął Jezus Chrystus, który zaprosił brata Krzysztofa do posługi w zgromadzeniu Księży Marianów. To zaproszenie brat Krzysztof przyjął i w  1998 roku złożył śluby wieczyste. Po długim okresie przygotowań, wykonanej pracy i pozytywnej decyzji odpowiedzialnych za Zgromadzenie, Brat Krzysztof przyjmuje święcenia diakonatu, które dają mu możliwość przyjęcia święceń prezbiteratu i posługiwania kapłańskiego w swoim zgromadzeniu i Kościele”  - podkreślał hierarcha.
Na zakończenie uroczystości, nowowyświęcony diakon dziękował Księdzu Biskupowi za modlitwę i sakramentalne nałożenie rąk. Podziękowania popłynęły także w stronę przełożonych, współbraci, sióstr zakonnych, parafian i rodziny. 

Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu święceń. Zadaniem diakona jest m.in. posługa Słowa oraz asystowanie prezbiterom podczas sprawowania liturgii Eucharystii. Każdy nowowyświęcony diakon uroczyście ślubuje żyć w celibacie, być posłusznym swojemu biskupowi oraz zobowiązuje się do codziennej modlitwy Liturgią Godzin.

Diakonów łatwo można rozpoznać po stroju noszonym przez nich podczas celebracji liturgicznej - zamiast ornatu ubrani są w dalmatykę lub albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię i spiętą u dołu.

za: http://podlasie24.pl/powiat-siedlecki/kosciol/swiecenia-diakonatu-w-skorcu-2b48f.html