Bądź na bieżąco

Aktualności

Skórzec: Śp. ks. Tadeusz Mierzwiński (1935-2020)


 

Ks. Tadeusz Mierzwiński urodził się 16 stycznia 1935 roku w Kalinowie Nowym, pow. Wysokie Mazowieckie, diecezja łomżyńska. W 1948 r. został przyjęty do juwenatu w Głuchołazach, a w następnym roku – na Bielany. W roku 1950-51 odbył nowicjat w Skórcu i 15 sierpnia 1951 roku złożył pierwszą profesję. W roku 1951-52 był w scholastykacie na Bielanach, a w następnym – na Wileńskiej i tam złożył egzamin dojrzałości przed komisją powołaną przez ojca prowincjała. W roku 1953-54 był furtianem w domu przy ul. Wileńskiej, a w latach 1954-56 ukończył filozofię w WMSD w Warszawie. Profesję wieczystą złożył w Gietrzwałdzie 15 sierpnia 1956 roku. Studia teologiczne odbył w WSD we Włocławku w latach 1956-60. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice katedralnej we Włocławku dnia 11 czerwca 1960 r. z rąk ordynariusza włocławskiego bpa Antoniego Pawłowskiego.

W roku 1960-61 ukończył program studium duszpasterskiego u oo. Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie. W latach 1961-66 pracował w duszpasterstwie i katechezie w Głuchołazach; do 1962 r. był też kapelanem szpitali, a od 1964 r. wikariuszem parafii. W 1966 r. został przełożonym domu w Stoczku Klasztornym i w latach 1966-68 był wikariuszem współpracownikiem parafii Kiwity i Krekole. W grudniu 1968 r. jako przełożony domu stoczkowskiego otrzymał pozwolenie na pobyt poza domem zakonnym, zamieszkał w Elblągu, by organizować tam mariańską placówkę duszpasterską. W 1972 r. został tam erygowany dom zakonny, a ks. Tadeusz został pierwszym przełożonym, ekonomem oraz proboszczem nowo utworzonej parafii pw. Wszystkich Świętych i budowniczym kościoła parafialnego. Obowiązki te pełnił do 1981 roku. Przeniesiony do Warszawy na Stegny, jakoprzełożony wspólnoty i administrator ośrodka duszpasterskiego, a od 25 maja 1982 r. jako proboszcz parafii NMP Matki Miłosierdzia. Obowiązki przełożonego i ekonoma pełnił do 1987 r. oraz w latach 1990-96 i 2002-05; w pozostałych latach obecności na Stegnach – był członkiem rady domowej. W latach 1993-99 pełnił obowiązki IV radnego prowincji; w latach 1989-2005 był asystentem przy katolickim ruchu apostolstwa świeckich „Legion Maryi” na terenie Archidiecezji Warszawskiej,wicedziekanem dekanatu służewskiego i członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Warszawskiej. Troszczył się o rozwój życia duchowego parafian przez stwarzanie warunków do powstawania różnych wspólnot; dbał o wystrój świątyni parafialnej. W roku 2005 został przeniesiony do Skórca i podjął obowiązki przełożonego domu, które pełnił do 2011 roku; następnie został II radnym domu. Był inicjatorem rozbudowy kościoła skórzeckiego. W 2011 r. został opiekunem i animatorem Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP przy domu zakonnym w Skórcu. Zmarł po długiej chorobie 1 listopada 2020 roku w domu skórzeckim i został pochowany 6 listopada 2020 w mariańskiej kwaterze miejscowego cmentarza.