Bądź na bieżąco

Aktualności

Sanktuarium w Stoczku Klasztornym nowym Pomnikiem Historii


Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym, nad którym opiekę sprawują Księża Marianie zostało uznane przez prezydenta Andrzeja Dudę za Pomnik Historii. Jest to szósty Pomnik Historii w woj. warmińsko-mazurskim - poinformował Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Narodowy Instytut Dziedzictwa poinformował, że mianem Pomnika Historii objęto kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z otaczającymi go krużgankami i klasztorem.
„Miejsce to zostało docenione ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe oraz walory krajobrazowo przestrzenne, założenia klasztornego, cennego zabytku architektury i sztuki barokowej, zachowanego w otwartym krajobrazie wiejskim, a w czasach najnowszych - miejsca internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego” - podał NID.

Zespół sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym powstał jako fundacja, wotum wdzięczności biskupa warmińskiego Mikołaja Szyszkowskiego za rozejm polsko-szwedzki w czasie wojny trzydziestoletniej (XVII w.).

Losy świątyni - co podkreślił NID - splatały się z historią Polski: w okresie zaborów stoczkowski klasztor przejął skarb państwa. Klasztor władze pruskie przekształciły w szkołę elementarną, a kościół zamknęły. W tym czasie wiele dzieł sztuki znajdujących się w świątyni zaginęło, a sam kościół niszczał. Jednak w wyniku starań ówczesnych władz diecezjalnych, w 1840 roku władze pruskie przekazały kościół i klasztor diecezji warmińskiej - dzięki temu wróciło tam życie religijne i pielgrzymkowe.
W czasach PRL miejsce to stało się jednym z miejsc internowania Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego. Spędził tu blisko rok w latach 1952-53. Obecnie można zwiedzać pomieszczenia klasztorne, w których więziony był Prymas oraz przyklasztorny ogród, po którym spacerował. W czasie internowania Prymasowi ani razu nie pozwolono wejść do kościoła.

Kultem w Stoczku Klasztornym otaczany jest obraz Matki Bożej Królowej Pokoju - wizerunek ten znany jest też jako Matka Boża Śnieżna. Od 1957 roku decyzją Tomasza Wilczyńskiego – biskupa warmińskiego opiekę nad obrazem i całym sanktuarium przejęli Księża Marianie. W 1983 roku Jan Paweł II ukoronował ten obraz - wymontowano go z kościoła w Stoczku i przewieziono do Częstochowy na Jasna Górę. Tym samym jest to jedyny na Warmii obraz ukoronowany przez Jana Pawła II, gdy ten był papieżem (wcześniej jako kardynał koronował obrazy w Świętej Lipce i Gietrzwałdzie). Kopia tego wizerunku Maryi, wykonana w technice mozaiki, jest też wmurowana w blendzie olsztyńskiej Wysokiej Bramy.
W 1987 roku papież Jan Paweł II świątynię w Stoczku wyniósł do godności bazyliki mniejszej.

Poza Stoczkiem Klasztornym w woj. warmińsko-mazurskim miano Pomników Historii posiada pięć innych miejsc: zespół katedralny we Fromborku, Grunwald - Pole Bitwy, Kanał Elbląski, zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz sanktuarium w Świętej Lipce.

Więcej informacji na stronie: https://stoczek.pl/py27MuLFl