Bądź na bieżąco

Aktualności

Rocznica śmierci Św. Stanisława


Wczoraj przeżywaliśmy rocznicę beatyfikacji Świętego Ojca Założyciela (2007), dziś świętujemy rocznicę jego narodzin dla nieba (1701). Polecamy jego wstawiennictwu naszą wspólnotę i prosimy by wyprosił nam odnowę naszych serc.
Boże, Twoja Opatrzność nigdy nie ustaje w swoich zrządzeniach, dziękujemy Ci za opiekę nad naszym Zgromadzeniem w ciągu wieków, i pokornie Cię błagamy, abyś także dziś umacniał, ożywiał i pomnażał łaską swoją to, co zaszczepiła Twoja prawica w Kościele świętym.

Panie, mój Boże, ofiaruję Ci moje serce, aby Ciebie jedynie miłowało i niczego oprócz Ciebie. Ofiaruję Ci moją duszę, aby Tobie służyła. Ofiaruję mój rozum, pamięć i wolę, aby Tobie podlegały. Ofiaruję moje usta i język, aby Ciebie sławiły i głosiły Twoje dzieła. Ofiaruję Ci, Boże, siebie samego, wszystko, czym jestem i co posiadam. Spraw, Panie, abym cały był Twój,
teraz i przez wszystkie wieki wieków.

Boże, mój Ojcze i Opiekunie, bądź uwielbiony na wieki. Prowadź mnie po drogach tego świata według Twoich zamysłów. Ty wiesz, o Panie, że sam z siebie nie jestem zdolny uczynić cokolwiek dobrego. Spraw, proszę Cię, aby święta Opatrzność Twoja kierowała mną do końca mego życia. Ufam i wierzę, iż tak będzie. Bądź uwielbiony we wszystkich moich słowach, myślach i czynach.